Kaybolmuş Bir Şeyi Bulmak için Okunacak Dua

Önce bu ayet okunur::

''Ve indehû mefâtih’ul-gaybi lâ ye’lemuha illâ huve ve ye’lemu mâ fi’l-berri

ve’l-behri ve mâ tesgutu min veragatin illâ ye’lemuha ve lâ habbetin fî zulumât’il-arzi ve lâ retbin ve lâ yabisin illâ fî kitabin mubîn.“

Daha sonra bu dua okunur:

“Ellâhumme inneke tehdî min’ez-zalâleti ve tuncî min’el-emâ ve tereddu’z-zalâlete  fe-salli alâ Muhammedin ve Âl-i Muhammedin veğfir lî rudde zalletî ve sallallâhu alâ Muhammedin ve Âlihî ve sellem.