Kelime-i Tevhîd Okumanın Faydaları

Kelime-i Tevhîd Okumanın Faydaları
Kelime-i Tevhîd Okumanın Faydaları

* Vefat eden bir mü’min için, 100 bin Kelime-i Tevhîd okunursa, Allah’ın izniyle; günahları af ve mağfiret olunur, okuyana da sevap nail olur.

* Sabah namazından sonra 100 kere Kelime-i Tevhîd okuyanın kalbi iman nuru ile dolar.

* 5 vakit namazın ardından 21 kere Kelime-i Tevhîd okuyan, Hak Teala’nın hidayetine mazhar olur, türlü türlü lütuf ve ihsanlara kavuşur.

* 70 bin Kelime-i Tevhîd okuyanın her hâceti kabul olunur.

* Ayın hilal şeklinde olduğu bir gece, 1000 kere Kelime-i Tevhîd okuyan, her türlü hastalıklardan ve afetlerden korunur.

* Perşembeyi Cumaya bağlayan gece yarısından sonra, 2 rekât Allah rızası için namaz kılıp,ardından 33333 kere Kelime-i Tevhîd okuyanın muradı hasıl olur.