Kim Bayram Günü Bu Tesbihi Okursa Kabrine Bin Nur Verir

Kim Bayram Günü Bu Tesbihi Okursa Kabrine Bin Nur Verir

Kim bayram günü 300 defa“Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil azim  ” diye dua ederse bunu müslümanların ölülerine hediye ederse, her müminin kabrine 1000 nur girer ve o kişi vefat ettiği zaman Allahu Teala ikisinin kabrine 1000 nur verir.

“Bu zikrin anlamı Her türlü noksanlıktan münezzeh olan ve kemal sahibi olan ALLAH’a hamd ederim demektir. Hadisimizdeki “Günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır”Buyurulur.

İki kelime vardır ki lisanda hafif, mizan terazisinde ağır ve Allah’a sevimlidirler:“Sübhanallahi ve bi hamdihi, Sübhanallahil azim.”

Taberani meu cemül evsat.1/357