Kimlerin Duası Kabul Olur?

Kimlerin Duası Kabul Olur?

Kimlerin Duası Kabul Olur
Kimlerin Duası Kabul Olur

Duası Kabul Olan ve Reddedilmeyen Kimseler

Duası çevrilmeyen üç kişi:

Ebu Hureyre (ra) rivayet ediyor:

Üç kişi vardır ki, dualarını geri çevirmemek Allah üzerine bir haktır:

1. Orucunu açıncaya kadar oruçlu
2. Hakkını alıncaya kadar mazlum.
3. Evine dönünceye kadar misafir.

Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyuruyor:

Üç kişinin duası, şüphesiz makbuldür:

1. Mazlumun duası.
2. Yolcunun duası.
3. Ana babanın evlâdı hakkındaki duaları.

Sevban’ın (ra) Peygamberimizden rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle buyruluyor:

Dört kimsenin duası makbuldür. Kabulünde şüphe yoktur:

1. Adaletli padişahın duası.
2. Din kardeşe gıyaben (ardından) yapılan dua.
3. Mazlumun duası ve bedduası.
4. Bir kimsenin evlâdı hakkında yaptığı dua.

*Vâsile (ra) rivayet ediyor:

“Dört kimse vardır ki, duaları kabul edilir. Bunlar:

1. Adaletli idareci.
2. Mümin kardeşine yanında yokken dua eden.
3. Zulme uğrayan.
4. Anne ve babasına dua eden kimse.

“Hac ve umrede bulunanlar Allah’ın askerleridir. Yani misafirleridirler. Dua ederlerse Allah, dualarını kabul eder. İstiğfar ederlerse onları bağışlar.”

“Bir hastanın yanına girdiğin zaman ondan dua etmesini iste. Çünkü hastanın duası meleklerin duası gibidir.”

“Sıkıntılı olan kimsenin bedduasından sakının. Çünkü onun o andaki bedduası makbuldür.”

“Kur’ân’ı hıfzedenin duası makbuldür, asla reddolunmaz.”

“Üç kimse bir arada toplanıp dua etseler, Cenab-ı Hak onların ellerini boş çevirmekten haya eder.”

Bir diğer rivayette şu kimselerin duaları geri çevrilmez:

1. Ana-babanın evlâdına ettiği dua.
2. Salih evlâdın anne ve babasına duası.
3.Sürekli Kur’ân okuyan, hıfzını devamlı okuyan hafızlar.
4. Bir kimsenin bir kimse hakkında, gıyabında ettiği dua.
5. Mazlumun duası.
6. Oruçlu olanın duası.
7. Hastaların duası.
8. İyilik görenin ettiği dua.
9. Hacıların duası.
10. Sıkıntıya düşenin duası.
11. Kocasına itaat eden kadının duası.
12. Adaletle hükmeden devlet reisinin duası.