Kısa Salevat-ı şerifler

Kısa Salevat-ı şerifler 

Bir Müslümanın Peygamberimizin (s.a.v.) ismini anınca, duyunca veya okuyunca kısa da olsa salevatı şerife getirmesi gerekir

Aşağıya söylenebilecek kısa salevatı şerifler çıkarılmıştır.

1-) Aleyhisselâm.

Anlamı :
“Allah’ın selamı, O’nun üzerine olsun.”

2-) Aleyhissalâtü vesselâm.

Anlamı :
“Allah’ın salâtü selâmı O’nun üzerine olsun.”

3-) Sallallâhü aleyhi ve sellem.

Anlamı :
“Allah’ı Teala, O’na salatü selam etsin.”

4-) Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

Anlamı :
“Allah’ım! Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ve aline rahmet eyle.”

aynı salevatın farklı söylenenleri ;

a- Allâhümme salli alâ Muhammedin ve sellim.
b- Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve sellim.
c- Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve sellim.

aynı salevatın biraz daha genişi;

a- Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Anlamı :
“Ey Allah’ım! efendimiz, ulumuz, büyüğümüz Muhammed’e, Evlâdü ıyâline, ashabına salâtü selâm eyle.”

b- Allâhümme salli ve sellimve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim

5-) Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve Resûlikennebiyyil-Ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Anlamı :
“Allah’ım! Kulun ve Resûlün Nebiyyi Ümmi Muhammed’e aline ve ashabına salatü selam eyle.”

6-) Allâhümme salli ve sellimve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin illezî câ’e bil-Hakkı-mübin ve erseltehü rahmetel-lil’alemîyn.

Anlamı :
“Ey Allah’ım! Her hususu açık açık bildiren İslam dinini getiren ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin Efendimiz Hz. Muhammed’e salatü selam ve bereketler ver.”