Kısa Zamanda Hayırlı Zenginlik Duası

Kısa Zamanda Hayırlı Zenginlik Duası
Kısa Zamanda Hayırlı Zenginlik Duası

İmamı Gazali hazaretleri tarafından tavsiye edilmiştir.
3-5-7-11-19-21 gibi tekli sayılarla okunabilir daha fazla da okunabilir.Her gün 70 defa okunması çok makbuldür.

Hazreti Ali uhud dağı kadar borcu olsa Allah Teala ödetir buyurmuştur
Okumanız Gereken Dua: “Allahümme Ya Ganiyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü,Ya Mu’idü,Ya Rahimü,Ya Vedüd.Eğnini bi Halalike an Haramike ve bi Fadlike Ammen Sivake.”

Manası:

“Ey Gani,hamid,Mübdi,Mu’id,Rahman ve Vedud olan Allah’ım!Beni halal ettiklerinel iktifa ettir.Haramlara düşürme,Fadlınla ihsan ederek beni Senden başkasına muhtaç etme.”