Kısa Zamanda Servet Sahibi Olmak için “Zilzal Süresi”

Kısa Zamanda Servet Sahibi Olmak için “Zilzal Süresi”
Kısa Zamanda Servet Sahibi Olmak için “Zilzal Süresi”

Her vakit namazında Fatiha süresinden sonra “Zilzal” süresi okumayı adet haline getiren kimseler.Kısa zamanda servet sahibi olurlar.Allah’ın izni ile.

Bismillahirrahmanirrahim 

1.    İza zülziletil erdu zilzaleha    
2.    Ve ahracetilerdu eskaleha    
3.    Ve kalel insanü ma leha    
4.    Yevmeizin tühaddisü ahbaraha    
5.    Bienne rabbeke evha leha    
6.    Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm    
7.    Fe mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah    
8.    Ve mey ya’mel miskale zerratin şerray yerah