Kısmet ve Baht Açıklığı için Dua

Kısmet ve Baht Açıklığı için Dua
Kısmet ve Baht Açıklığı için Dua

Günde 21 defa okumaya devam eden kimselerin her türlü kısmeti ve bahtı açılır Allah’ın izni ile.

Yâ Allame’l guyub,yâ Gaffare’z zunub,Yâ Settare’l u’yub,Yâ Kâşife’l kurub,Yâ Mukallibe’l kulub,Yâ Munevvire’l kulub,ya Enise’l kulub,Yâ Müferrice’l humum,Yâ Muneffise’l gumum.Subhaneke la ilâhe illa ente hallisna mine’nnar.”

Kaynak: Büyük dualar (Mecmuatul-ahzab)