Kâria Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)

Kâria Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)
Kâria Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)

Kâria, kapı çalan demektir ve kıyamet kasdedilmiştir. Kureyş sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. Bu sûrede, kıyametin kopuşunda meydana gelecek olaylardan ve insanın âkıbetinden söz edilmiştir.

Kâria Suresi
Kâria Suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm

101/KÂRİA-1: El kâriah(kâriatu).
Kâria.

101/KÂRİA-2: Mel kâriah(kâriatu).
Kâria nedir?

101/KÂRİA-3: Ve mâ edrâke mel kâriah(kâriatu).
Kâria'nın ne olduğunu sana bildiren nedir?

101/KÂRİA-4: Yevme yekûnun nâsu kel ferâşil mebsûs(mebsûsi).
O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar.

101/KÂRİA-5: Ve tekûnul cibâlu kel ıhnil menfûş(menfuşi).
Ve dağlar (atılmış rengârenk yünler) gibi olur.

101/KÂRİA-6: Fe emmâ men sekulet mevâzînuh(mevâzînuhu).
Fakat, artık kimin tartıları ağır gelirse(pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha çok olursa).

101/KÂRİA-7: Fe huve fî îşetin râdiyeh(râdiyetin).
İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir.

101/KÂRİA-8: Ve emmâ men haffet mevâzînuh(mevâzînuhu).
Ve amma, kimin tartıları hafif gelirse (pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha az olursa).

101/KÂRİA-9: Fe ummuhu hâviyeh(hâviyetun).
Artık onun anası (onu saracak olan), haviyedir (cehennem ateşidir).

101/KÂRİA-10: Ve mâ edrâke mâhiyeh(mâhiyeh).
Ve onun (haviyenin) ne olduğunu sana bildiren nedir?

101/KÂRİA-11: Nârun hâmiyeh(hâmiyetun).
(O) kızgın, yakıcı bir ateştir.

SESLİ DİNLE