Küfürbaz Koca için Okunacak Dua

Küfürbaz Koca için Okunacak Dua

 Küfürbaz Koca için Okunacak Dua Küfürbaz Koca için Okunacak Dua

Kuşluk vakti kalkılıp abdest alınır,2 rekat namaz kılınır. "Ya Hamit " esması suya okunup o eşe içirilir. Belli bir sayısı yok.3-5-7 gibi tek sayı olacak şekilde ve eşinizin sözleri değişinceye kadar okuyun.

Küfürbaz Kocaya Okunacak Dua:

"Allahümme salli̇ ale seyyi̇di̇ne muhammedi̇n nûri̇z-zâti̇ ve sirriş-şerri̇ fi̇ cemi̇il esmai̇ ves-sifâti̇ ve ale eli̇hi̇ ve sahbi̇hi̇ ve selli̇m ̇hi̇ ve selli̇m ̇hi̇ ve selli̇m ̇hi̇ ve selli̇m ̇hi̇ ve selli̇m ̇hi̇ ve selli̇m"

Küfür eden kocaya okunacak bir diğer dua:

“Bismillahirrahmanirrahim.Allahümme inni euzü bike min en üşrike bike şey’en ve ene a’lemü ve estağfiruke mimma la a’lemü.İnneke ente allamü’l Ğuyub.”

Küfürden Korunmak İçin Dua:

"Allâhümme innî e‘ûzü bike en-üşrike ve ene a‘lemü ve estağfiruke limâ lâ a‘lemü."

Türkçe Meali: Allâh’ım! Bilerek şirk koşmaktan Sana sığınırım. Bilmediklerim için de Senden mağfiret dilerim.