Kuran-ı Kerim'deki Cüzler de Hangi Sureler Vardır?

Kuran-ı Kerim’deki Cüzler de Hangi Sureler Vardır
Kuran-ı Kerim’deki Cüzler de Hangi Sureler Vardır

Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Cüzlerde hangi sureler var.Hangi ayetler var, kaçıncı ayette bitiyor.

1. cüz

2 adet sure vardir. 1. sayfadan başlıyor 20. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Fatiha 7 ayet
2. El-Bakara 286 ayet ( 142. ayete kadar )

2. cüz

1 adet sure vardır. 21. sayfadan 40. sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Bakara 286 ayet (142. ayetten 253. Ayete kadar)

3. cüz

2 adet sure vardir. 41. sayfadan başlıyor 60. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Bakara 286 ayet (253. ayetten 286. Ayet arasi)
2. Ali Imran 200 ayet (1. Ayetten 92. Ayete kadar )

4. cüz

2 adet sure vardir. 61. sayfadan başlıyor 80. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. Ali Imran 200 ayet (92. Ayetten 200. Ayete kadar)
2. En-Nisa 176 ayet (1. Ayetten 24. Ayete kadar)

5. cüz

1 adet sure vardir. 81. sayfadan başlıyor 100. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. En-Nisa 176 Ayet (24. Ayetten 148. Ayete kadar)

6. cüz

2 adet sure vardir. 101. sayfadan başlıyor 120. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. En-Nisa 176 Ayet (148. Ayetten 176. Ayete kadar)
2. El- Maide 120 Ayet (1. Ayetten 83. Ayete kadar)

7. cüz

2 adet sure vardir. 121. sayfadan başlıyor 140. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Maide 120 Ayet ( 83. Ayetten 120. Ayete kadar)
2. El-En`am 165 Ayet (1. Ayetten 111. Ayete kadar)

8. cüz

2 adet sure vardir. 141. sayfadan başlıyor 160. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-En`am 165 Ayet (111. Ayetten 165. Ayete kadar)
2. El-A`raf 206 Ayet (88. Ayete Kadar)

9. cüz

2 adet sure vardir. 161. sayfadan başlıyor 180. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-A`raf 206 Ayet (88. Ayetten 206. Ayete kadar)
2. El-Enfal 75 Ayet (1. Ayetten 41. Ayete kadar)

10. cüz

2 adet sure vardir. 181. sayfadan başlıyor 200. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Enfal 75 Ayet (41. Ayetten 75. Ayete kadar)
2. Et-Tevbe 129 Ayet (1.Ayetten 94. Ayete kadar)

11. cüz

3 adet sure vardir. 201. sayfadan başlıyor 220. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. Et-Tevbe 129 Ayet (94. Ayetten 129. Ayete kadar)
2. Yunus Suresi 109 Ayet (1. Ayetten 109. Ayete kadar)
3. Hud Suresi 123 Ayet (1. Ayetten 6. Ayete kadar)

12. cüz

2 adet sure vardir. 221. sayfadan başlıyor 240. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. Hud Suresi 123 Ayet ( 6. Ayetten 123. Ayete kadar)
2. Yusuf Suresi 111 Ayet ( 1. Ayetten 44. Ayete kadar)

13. cüz

3 adet sure vardir. 241. sayfadan başlıyor 260. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. Yusuf Suresi 111 Ayet ( 44. Ayetten 111. Ayete kadar)
2. Er-Ra`d Suresi 43 Ayet(
3. Ibrahim Suresi 52 Ayet

14. cüz

2 adet sure vardir. 261. sayfadan başlıyor 280. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. Hicr Suresi 99 Ayet
2. En-Nahl Suresi 128 Ayet

15. cüz

2 adet sure vardir. 281. sayfadan başlıyor 300. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Isra Suresi 111 Ayet
2. El-Kehf Suresi 110 Ayet (1. Ayetten 75. Ayete kadar)

16. cüz

3 adet sure vardir. 301. sayfadan başlıyor 320. Sayfaya kadar devam ediyor.
1. El-Kehf Suresi 110 Ayet (75. Ayetten 110. Ayete kadar)
2. Meryem Suresi 99 Ayet
3. Ta-Ha Suresi 135 Ayet

17. cüz

2 adet sure vardir. 321. sayfadan başlıyor 340. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Enbiya Suresi 112 Ayet (
2. El-Hac Suresi 78 Ayet (

18. cüz :

3 adet sure vardir. 341. sayfadan başlıyor 360. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Mü`minün suresi 118 Ayet
2. En-Nur suresi 64 Ayet
3. El-Furkan Suresi 77 Ayet (1. ayetten 12. Ayete kadar)

19. cüz:

3 adet sure vardir. 361. sayfadan başlıyor 380. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Furkan suresi 77 Ayet (12. Ayetten 77. Ayete kadar)
2. Es-Suara suresi 227 Ayet
3. En-Neml suresi 93 Ayet (1. Ayetten 46. Ayete kadar)

20. cüz:

3 adet sure vardir. 381. sayfadan başlıyor 400. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. En-Neml suresi 93 Ayet (56. Ayetten 93. Ayete kadar)
2. El-Kasas suresi 88 Ayet
3. El-Ankebut suresi 69 Ayet (1. Ayetten 46. Ayete kadar)

21. cüz:

4 adet sure vardir. 401. sayfadan başlıyor 420. Sayfaya kadar devam ediyor.

1.El-Ankebut suresi 69 Ayet (46. Ayetten 69. Ayete kadar)
2. Er-Rum suresi 60 Ayet
3. Lokman suresi 34 Ayet
4. Es-Secde suresi 30 Ayet
5. El-Ahzab suresi 73 Ayet 1. Ayetten 31. Ayete kadar)

22. cüz:

4 adet sure vardir. 421. sayfadan başlıyor 440. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Ahzab suresi 73 Ayet (31. Ayetten 73. Ayete kadar)
2. Sebe`suresi 54 Ayet
3. Fatir suresi 45 Ayet
4. Yasin suresi 83 Ayet (1.Ayetten 28. Ayete kadar)

23. cüz:

4 adet sure vardir. 441. sayfadan başlıyor 460. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. Yasin suresi 83 Ayet (28 Ayetten 83. Ayete kadar)
2. Es-Saffat suresi 182 Ayet
3. Sad suresi 88 Ayet
4. Ez-Zümer suresi 75 Ayet (1. Ayetten 32. Ayete kadar

24. cüz:

3 adet sure vardir. 461. sayfadan başlıyor 480. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. Ez-Zümer suresi 75 Ayet (32. Ayetten 75. Ayete kadar)
2. El-Mü`min suresi 85 Ayet
3. Fussilet suresi 54 Ayet (1. Ayetten 47. Ayete kadar)

25. cüz:

6 adet sure vardir.481. sayfadan başlıyor 500. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. Fussilet suresi 54 Ayet (47. Ayetten 54. Ayete kadar)
2. Es-Şura suresi 53 Ayet
4. Ez-Zuhruf suresi 89 Ayet
5. Ed-Duhan suresi 59 Ayet
6. El-Casiye suresi 37 Ayet (1. Ayetten 33. Ayete kadar)

26. cüz:

7 adet sure vardir. 501. sayfadan başlıyor 520. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Casiye suresi 37 Ayet (33. Ayetten 37. Ayete kadar)
2. El-Ahkaf suresi 35 Ayet
3. Muhammed (Kital) suresi 38 Ayet
4. Fetih suresi 29 Ayet
5. El-Hucurat suresi 18 Ayet
6. Kaf suresi 45 Ayet
7. Ez-Zariyat suresi 60 Ayet (1. Ayetten 21. Ayete kadar)

27. cüz:

7 adet sure vardir. 521. sayfadan başlıyor 540. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. Ez-Zariyat suresi 60 Ayet (21. Ayetten 60. Ayete kadar)
2. Et-Tür suresi 49 Ayet
3. En-Necm suresi 62 Ayet
4. El-Kamer suresi 55 Ayet
5. Er-Rahman suresi 78 Ayet
6. El-Vaki`a suresi 96 Ayet
7. El-Hadid suresi 29 Ayet

28. cüz:

9 adet sure vardir. 541. sayfadan başlıyor 560. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Mücadile suresi 22 Ayet
2. El-Hasr suresi 24 Ayet
3. El-Mümtehine suresi 13 Ayet
4. Es-Saf suresi 14 Ayet
5. El-Cuma suresi 11 Ayet
6. El-Münafikun suresi 11 Ayet
7. El-Tegabun suresi 18 Ayet
8. Et-Talak suresi 12 Ayet
9. Et- Tahrim suresi 12 Ayet

29. cüz:

11 adet sure vardir. 561. sayfadan başlıyor 580. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Mülk suresi 30 Ayet
2. El-Kalem suresi 52 Ayet
3. El-Hakka suresi 52 Ayet
4. El-Mearic suresi 44 Ayet
5. Nuh suresi 28 Ayet
6. El-Cin suresi 28 Ayet
7. El-Müezzemmil suresi 20 Ayet
8. El-Müddessir suresi 56 Ayet
9. El-Kiyame suresi 40 Ayet
10 Insan, Ed-Dehr suresi 31 Ayet
11. El-Mürselat suresi 50 Ayet

30. cüz:

20 adet sure vardir. 581. sayfadan başlıyor 600. Sayfaya kadar devam ediyor.

37 adet sure vardir.

1. En-Nebe suresi 40 Ayet
2. En-Naziat suresi 46 Ayet
3. Abese suresi 42 Ayet
4. Et-Tekvir suresi 29 Ayet

5. İnfitar Suresi 19 Ayet
6. El-Mutaffifin suresi 36 Ayet
7. El-Insikak suresi 25 Ayet
8. El-Bürüç suresi 22 Ayet

9. Tarık Suresi 17 Ayet
10. El-A`la suresi 19 Ayet

11. Ğaşiye Suresi 26 Ayet
12. El-Fecr suresi 30 Ayet

13. Beled Suresi 20 Ayet
14. Es-Şems suresi 15 Ayet
15. El-Leyl suresi 21 Ayet
16. Ed-Duha suresi 11 Ayet

17. İnşirah Suresi 8 Ayet
18. Et-Tin suresi 8 Ayet

19. Alak Suresi 19 Ayet
20. El-Kadir suresi 5 Ayet

21. Beyyine Suresi 8 Ayet
22. El-Zilzal suresi 8 Ayet

23. Adiyat Suresi 11 Ayet

24. Karia Suresi 11 Ayet

25. Tekasür Suresi 8 Ayet
26. El-Asr suresi 3 Ayet

27. Hümeze Suresi 9 Ayet

28. Fil Suresi 5 Ayet

29. Kureys Suresi 4 Ayet

30. Maun Suresi 7 Ayet
31. Kevser suresi 3 Ayet
32. El-Kafirun suresi 6 Ayet

33. Nasr Suresi 3 Ayet

34. Tebbet Suresi 5 Ayet
35. El-Ihlas suresi 4 Ayet

36. Felak Suresi 5 Ayet

37.Nas Suresi 6 Ayet

Bunu paylaş: