KURAN'I KERİM ARAPÇA (KAFİRUN SURESİ)

KAFİRUN SURESİ
KAFİRUN SURESİ

109-KAFİRUN

Kafirlerden bahseder. Mekke devrinde nazil olmuştur. 6 ayettir.

KAFİRUN SURESİ ARAPÇA
KAFİRUN SURESİ ARAPÇA

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Ey Muhammed! De ki: "Ey kafirler!

2. "Ben sizin taptıklarınıza tapmam."

3. "Benim taptıgıma da sizler tapmazsınız."

4. "Ben de sizin taptığınıza tapacak dağilim."

5. "Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz."

6. "Sizin dininiz size, benim dinim banadır."