Kuranda ki Namaz ile ilgili Tek Dua ( Hz. ibrahim'in Duası )

Kuranda ki Namaz ile ilgili Tek Dua ( Hz. ibrahim'in Duası )

Kuranda ki Namaz ile ilgili Tek Dua ( Hz. ibrahim'in Duası )
Kuranda ki Namaz ile ilgili Tek Dua ( Hz. ibrahim'in Duası )

Rabbic’alniy mukıymes salâti ve min zürriyyeti, rabbena ve tekabbel duaiy. Rabbenağfirliy ve livalideyye ve lilmü’miniyne yevme yekûmül hisab.”

Rabbim beni ve benden doğanları namazı ikâme edenlerden eyle. Duamı kabul eyle. Hesap gününde beni ebeveynimi ve mü’minleri bağışla.”

İbrahim aleyhisselâmın Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan bu duası NAMAZ ile ilgili tek duadır.

NAMAZI ikâme etmeyi hedef alan bu dua, namazın hakikatına yönelmek isteyenlere özellikle tavsiye olunur.

Namaz vardır kılınır.

Namaz vardır ikâme olunur.

Namaz vardır içinden hiç çıkılmaz, dâimidir.

"Namaz dinin direğidir" uyarısı gereğince, Allah bize namaza gereken önemi vermeyi ve hakkını edâ edebilmeyi nasib etsin.

Tekrar ediyorum, namazın özüne ermeyi dileyenler, secdelerde bunu talep etsinler.