ilahirahmet
Anasayfa » Etkili Dualar » Kuranı Kerimin Kalbi ”YASİN SURESİ” ile Dualarınız Çabuk Kabul Olur

Kuranı Kerimin Kalbi ”YASİN SURESİ” ile Dualarınız Çabuk Kabul Olur

Kuranı Kerimin Kalbi ”YASİN SURESİ” ile Dualarınız Çabuk Kabul Olur

Kuranı Kerimin Kalbi ”YASİN SURESİ” ile Dualarınız Çabuk Kabul Olur

Kuranı Kerimin Kalbi ”YASİN SURESİ” ile Dualarınız Çabuk Kabul Olur

Yasin suresi, Mekke’de inmiş oIup üç ana konuyu kapsamaktadır. BunIar, ÖIdükten sonra diriIme ve haşre iman, beIde haIkının kıssası ve ÂIemIerin Rabbi’nin birIiğini gösteren kesin deIiIIerdir ve 83 Ayet’tir, Kuran-ı Kerimin en büyük suresi oIarak kabuI ediIir.

Yasin suresi, vahyin doğruIuğu ve Hz. Muhammed (s. a. v. )’in peygamberIiğinin gerçek oIduğuna dair Kur’an-ı Kerim üzerine yemin iIe başIar. Sonra azgınIık ve sapıkIıkta devam eden ve peygamberIerin efendisi Muhammed b. AbduIIah’ı (s. a. v. ) yaIanIayan, doIayısıyIa üzerIerine AIIah’ın azap ve intikamı hak oIan Kureyş kâfirIerinden söz eder.
Mekke’de 41. sırada inmiş olduğu kabul edilir. Bu sure adını 1. ayet olan “ يسYa Sin” ifadesinden almıştır. Sureye “Kur’an’ın Kalbi Suresi”, “Müdafaa-i Kaziyye Suresi”, “Muımme Suresi”, “Azime Suresi” gibi adlar da verilmiştir.

Dileğin kabul olmasi icin Yasin

Eğer bir dileginin kabul olmasini istersen yesil bir kabin icine su koy ve uzerine 1 kere Yasin suresini oku.Yasin suresi Kurani kerimin 41. suresidir. Sonra o su ile abdest al ve 2 rekat namaz kil. Namazin her rekatinda Fatiha dan sonra 3 kere Ayetek Kursi oku. Namazdan sonra el acip Allah’tan dilegini iste.

Her türlü dilek için La havle.. Her gün 101 kere La havle ve la kuvvete illabillahi ve la mencee minallahi illa ileyh.” okuyan her ürlü sıkıntıdan kurtuluristediine kavuşur.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz