Etiket: Yasin suresi

Yasinden Önce Okunacak Dua

Yasinden Önce Okunacak Dua  Yasin Suresini Okumaya başlarken okumadan önce bu dua okunmalıdır: Allahumme inni es”elüke sabran cemilen ve kalben selima ve lisanen zakira.. Ve duaen mustecaba ve kitaben yemina ve rizkan halalen ve neıymen mukıymen ve cenneten ve hariran ve nadraten ve sürüra. Ya kadıyel hacat.

Yasinden Sonra Okunacak Dualar

Yasinden Sonra Okunacak Dualar  Ya Rab okuduğum Yasin-i Şerifi dergah-i izzetinde (yüce katında) kabul eyle . Ya Rabbi sevabını sevgili peygamberimiz Hz.Muhammet (Aleyhisselamın) aziz, latif ruhu şeriflerine hediye eyledik, haberdar eyleyıp kabul eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimizi ve cümlemizin peygamberimizin şefaatına nail eyle ya Rabbi.

Kuranı Kerimin Kalbi ”YASİN SURESİ” ile Dualarınız Çabuk Kabul Olur

Kuranı Kerimin Kalbi ”YASİN SURESİ” ile Dualarınız Çabuk Kabul Olur Yasin suresi, Mekke’de inmiş oIup üç ana konuyu kapsamaktadır. BunIar, ÖIdükten sonra diriIme ve haşre iman, beIde haIkının kıssası ve ÂIemIerin Rabbi’nin birIiğini gösteren kesin deIiIIerdir ve 83 Ayet’tir, Kuran-ı Kerimin en büyük suresi oIarak kabuI ediIir.