Kureyş Suresi'nin Fazileti ve Sırları

Kureyş Suresi'nin Fazileti ve Sırları

Kureyş Suresi’nin Fazileti ve Sırları
Kureyş Suresi’nin Fazileti ve Sırları
Kureyş Suresi arapça resmi

Kureyş Suresi Fazileti, Yüce Allah (c.c.) dua eden kulunun derdine derman verir. Sure İslam tarihinde Mekke'de nazil olan ve dört ayetten oluşmaktadır.


Peygamberimizin kabilesi olan Kureyş'e verilen ahlak kuralları, nasihatler, dünya ve ahiret hakkında bahsedildiği için bu isimle anılmıştır.
Kureyş suresi her sıkıntımızda, yardıma ihtiyaç duyduğumuz her anımızda, her derdimize çare arayışımızda, bolluk ve bereketi içinde olan hadislerde rivayet edilen bu sure okunduğu zaman okuyan ve dinleyen kişiye manevi armağanlar bahşedilmiştir.
Allah'a her sığındığımızda insanları açlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı koruma sağlamıştır. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki; Eğer düşman ansızın saldırırsa onlardan korkmayın ve şöyle buyurur; "Bismillahirrahmanirrahim" "Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)'ın adıyla"

Kureyş Suresi Fazileti;

- Bu sureyi her gün 7 kere okuyan kimse, kötülerin şerrinden korunmuş olur.
- Bir kimse, herhangi bir şeyin üzerine Kureyş suresini yedi kere okur ve üfürürse, bereketli olur.
- Bir kimse, bu sureyi yiyeceklerin üzerine üfürürse, o yiyeceklerden gelecek olan hastalıklardan - korunur.
- Güzel ahlaka sahip olmak, musibetlerden emin olmak ve zenginlik için yedi kere okunur.
- Bir kimse, fakirlikten korunmak, açlıktan kurtulmak için her gün 21 kere okunmalıdır.
- Bu sure böbrek hastalıklardan şifa bulmak isteyen bir kimse için, okumaya devam etmelidir.
- Evhamlı olanlar ve unutkanlıkları olanlar, gülsuyu karışımına yazıp, yağmur suyuna koyarak içilirse dertlerine şifa olur.
- Her kim Cuma gecesi yatsı namazından sonra bu sureyi 1000 kere okur ve abdestli olarak yatarsa, Resulullah (s.a.s.)'i rüyasında görür.

Havâssa dair surelerin faziletiyle alakalı eserlerde, “Her gün 21 defa okuyan açlık çekmez, korktuklarından emin olur” diye kayıtlar var. Gene “Kureyş süresini, yedi kere okuyan kimse, kendisine fenalık edebilecek kişinin korkusundan emin olur, yiyecek ve içeceğe okununur ve üflenirse bereketli olacağı” da belirtilmiş. [Bkz. Resûlullah'ın Dilinden Sûreler'in ve Dualar'ın Esrârı, Hikmeti, Pamuk Yayıncılık, İstanbul]

Ayrıca belirttiğiniz gibi İmam-ı Rabbani (k.s.) hazretlerinin de korkulu-sıkıntılı zaman ve mekânlarda okunması için tavsiyeleri var. Nitekim tâliplerinden Seyyid bir zât şöyle anlatmıştır:

"İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin birâderi, Sürûnç beldesindeydi. Ona bir mektup yazıp huzûruna gelmesini istemişti. Mektubu götürmek için beni vazifelendirdi. Yola çıkarken selâmetle gitmem için duâ edip Fâtiha okudu ve bana buyurdu ki:

- Yolda Kureyş sûresini çok oku ki tehlikelerden korunasın. Şâyet yolda müşkil bir iş ile karşılaşırsan bizi hatırla!

Gitmek üzere yola çıktım. Yanımda iki kişi daha vardı. Sürûnç'a iki menzillik yol kalmıştı. Fakat önümüzde dehşetli bir çöl vardı. Bu çölde iken bir ara, yanımdakilerden ayrılıp biraz uzağa gittim. Abdest tâzeledim ve iki rek’at namaz kılmak üzere duracaktım ki, bu sırada karşıma birden bire korkunç bir arslan çıkıverdi! Bana doğru yaklaşıyordu… Hemen Üstâzım İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin; ‘Bir müşkil ile karşılaşırsan beni hatırla!’ emri hatırıma geldi.
Kendi kendime; ‘Ey Üstâzım! Allah Teâlâ’nın izniyle imdâdıma yetiş, beni bu yırtıcı arslanın pençesinden kurtar!’ dedim. Daha ben sözümü bitirmeden İmâm-ı Rabbânî hazretleri gözüküverdi ve arslana, benden uzaklaşması için, eliyle işâret etti. Arslan kaçarak uzaklaşıp gitti. Bu hâdiseyi yanımdaki arkadaşlar da gördü. Bana;

- Böyle bir anda imdâdına yetişen bu büyük zât kimdir? dediklerinde;

- İmâm-ı Rabbânî hazretleridir, dedim. Onlar da bu hâdise üzerine, İmâm-ı Rabbânî hazretlerini çok sevenlerden oldular."