Kutsal Kitabımız Kuran'daki Surelerin Sırları ve Faziletleri

Kutsal Kitabımız Kuran'daki Surelerin Sırları ve Faziletleri

Kutsal Kitabımız Kuran’daki Surelerin Sırları ve Faziletleri
Kutsal Kitabımız Kuran’daki Surelerin Sırları ve Faziletleri

Surelerin faziletleri ve sırları

Sure-i Fatiha-
Muayyen zamanlarda veya normal zamanlarda bir kimse tarafından okunduğunda, Allahu Teala o kimseyi dünyevi ve uhrevi maksadına nail eder.

Birçok bela ve musibetlerden uzak olmasına vesile olur. Hasta olanlarda suya okuyup içerlerse veya üzerlerine okurlar ise Allah,ın izni ile şifaya kavuşmuş olurlar.Bir kimse yatarken 7 defa okur ise ölüm hariç her şeyden korunur...

Sure-i Bakara-
Bu süreyi okumaya devam eden kimseyi her türlü sihirden,nazardan Allahu Teala korur...

Sure-i Al-i imran-
Bu sureyi 3 defa okuyan kimse kul borcundan kurtulmuş olur. Allahu Teala bu kimseye ummadığı bir yerden mal ve servet verir,mal sahibi yapar...

Sure-i Nisa-
Okuduğu zaman okuyanın çocukları namuslu ve terbiyeli olarak yetiştirirler. Huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamlarına Allahu Teala onları muvaffak kılar...

Sure-i Maide-
Bu sureyi 40 defa okuyan kimseye Allahu Teala çok mal ve servet ihsan eder...

Sure-i En,am-
Bu sureyi 41 defa okuyan kimselern çıkmazdaki işleri yoluna girer ve Cenab-ı Allah onları düşman şerrinden muhafaza eder...

Sure-i Araf-
Bu sureyi okumayadevam eden kimse ahiretteki azabtan kurtulmuş olur...

Sure-i Enfal-
Bu sureyi hapisteki birt kimse 7 defa okuduğu zaman Cenab-ı Hak onu kurtarıp her türlü şerden muhafaza eder...

Sure-i Tevbe-
Bu sureyi 17 defa okuyan kimsenin dilekleri Allahu Teala tarafından kabul edilir. Ayrıca fena kimselerin ve hırsızların şerrinden uzak kalır...

Sure-i yunus-

21 Kere okunduğunda düşman ve kötü niyetli kişilerin şerrinden muhafaza edilirler...

Sure-i Hud-
Her kimse bu sureyi 3 defa okur ise Allahu Teala dileklerini kabul edip kendisine tehlikeli sayılacak herşeyden korur...

Sure-i Yusuf-
Bu sureyi okuyan kimseyi Allahu Teala hasretini giderir ve tüm insanların sevgisini kazanır...

Sure-i Ra,d-
Bu sure-i celileyi okuyan kimse,hem kendisini hemde çocukları cinlerin şerlerinden emin olur ve onlara herhangi bir korku halı isabet etmez...

Sure-i İbrahim-
Her kim bu sureyi 7 kere okursa kötü insanların zararlarından kurtulmuş hemde anne ve babasını rızasını kazanmış olur...

Sure-i Hicir-
3 kere okuyan kimsenin alış-verişine Allahu Teala bereket ihsan eder...

Sure-i Nahl-
100 Kere okunsa Allahu Teala okuyan kimseyi maksadına eriştirir ve kötü niyetli insanlardan kendisini emin kılar...

Sure-i İsra-
Bu sure 7 defa okunduğu zaman Allahu Teala okuyan kişiyi fitneci ve hasetçilerin şerrinden uzak tutar. Ayrıca yazılıp suyu küçük çocuklara içirilirse çocukların dilleri açılır ve fasih konuşmalarına sebeb olur...

Sure-i Kefh-
Her kim cuma günü bu sureyi 1 kere okursa, öbür cumaya kadar olan bütün kaza ve belalardan Allahu Teala o kimseyi korur. Ayrıca ahir zaman fitnesinden ve deccal şerrinden emin kılar. Daima sıhhat ve afiyet içinde yaşar...

Sure-i Meryem-
Bu sureyi 41 kere okuyan kimseye Allahu Teala bol rızıklar ihsan eder ve yoksulluktan kurtarır...

Sure-i Taha-
41 Kere bir kız evladı okuduğu zaman o kızın hayırlı bir erkeğe kısmeti açılır...

Sure-i Enbiya-
Her kim bu sureyi 70 kere okursa görünür görünmez kaza,bela ve korkularından emin kılınır. Ayrıca böyle bir kimseye Allahu Tealasalih çocuklar ihsan eder...

Sure-i Hac-
Bu sureyi okumaya devam eden kimseyi Allahu Teala kıyamet korkusundan emin kılar ve öldüğü zaman da kolay bir şekilde ruhunu teslim eder...

Sure-i Mü,minun-
Bu sureyi okumaya devam eden kimseyi Allahu Teala ıslah eder ve tevbesini kabul eder. Hak yolda yürümeye muvaffak kılar...