Maddi Sıkıntılardan Kurtulmak için Her namazın Ardından Okunan Dua

Maddi Sıkıntılardan Kurtulmak için Her namazın Ardından Okunan Dua
Maddi Sıkıntılardan Kurtulmak için Her namazın Ardından Okunan Dua

Bir kimse her farz namazı kıldıktan sonra bir defa şu duayı okursa hayatı boyunca borç sıkıntısı çekmez.


“Allahümme inni ükaddimü ileyke beyne yedeyyallahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm.leü ma fis semavati ve mâ fil erdı.Men zellezi yeşfeu ındehu illâ bi iznih.Ya’lemü mâ beyne eydihim ve mâ halfehüm ve lâ yühıytüne bi şey’in min ilmihi illâ bimâ şa.Vesia kürsiyyühüs semâvati vel erda ve lâ yeûdühü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym.Şehidallahü ennehü lâ ilâhe illâ hüve vel melaiketü ve ülül ılmı bil kıst lâ ilâhe illâ hüvel aziyzül hakiym.


Kaynak: Sırrul esrar Dualar