Maddi Sıkıntılardan Kurtulmak için

Maddi Sıkıntılardan Kurtulmak için
Maddi Sıkıntılardan Kurtulmak için

Bir kimse aşağıdaki duayı her farz namazın arkasından  bir defa okursa hayatı boyunca borç sıkıntısı çekmez.

“Allahümme inni ükaddimü ileyke beyne ye-deyyallâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.Lâ te’huzühû  sinetün ve lâ nevm.Lehû mâ fis semâvâti  ve mâ fil ard.Men zellezi yeşfe’u  ındehû  illâ bi iznih,ya’lemü mâ beyne eydiyhim ve mâ  halfehhüm,ve la yuhiytûne  bi şey’in min ılmihi  illâ  bi mâ şâ’, vesia kürsiyyühüs semâvâti  vel ard,ve lâ  yeûdühû hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym.Şehidallâhû  ennehû lâ ilâhe illâ  hüve  vel melâiketü ve ülül ılme kâimen bil kıst,lâ ilâhe illâ hüvel aziyzül hakıym.”