Maddi sıkıntılardan kurtulmak için(Her namazın ardından okuyun)

Maddi sıkıntılardan kurtulmak için(Her namazın ardından okuyun)
Maddi sıkıntılardan kurtulmak için(Her namazın ardından okuyun)

Bir kimse her farz namazlarının ardında bir defa şu duayı okursa hayat boyu borç sıkıntısı çekmez.

Bismillahirrahmanırrahıym.”Allahümme inni ükaddimü ileyke beyne yedallâhü lâ ilâhe  illâ hüvel hayyül kayyûm.Lâ  te’huzühû  sinetün ve lâ nevm.Lehû mâ fis  semâvâti ve mâ fil ard.Men zellezi yeşfe’u ındehû  illâ bi iznih.ya’lemü mâ beyne eydihim ve mâ  halfehüm,ve lâ yuhıytûne bi şey’in min ılmihi illa  bi mâ şâ ,vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard.ve la ye’udühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azıym.Şehidallahü ennehû lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ılme kâimen bil kıst,lâ ilâhe illâ hüvel aziyzül hakiym.”

Kaynak:Arif Pamuk(Pamuk yayıncılık)