Maddi ve Manevi Zenginlik için “EL-MELİK”

Maddi ve Manevi Zenginlik için “EL-MELİK”
Maddi ve Manevi Zenginlik için “EL-MELİK”

Fecirden yani sabah namazından biraz önce (120) kere “Ya Melik celle celalühü”zikreder ve bu zikre devam edilirse fakirlik çekilmez, maddi ve manevi zenginliklere ulaşılır.

Malik-i hakiki olan Allah’ın bu ismi, her şeyi kendisinden istemek için bir fırsattır.