Mal Mülk Sahibi Olmak İsteyenler için Dua

Mal Mülk Sahibi Olmak İsteyenler için Dua
Mal Mülk Sahibi Olmak İsteyenler için Dua

KULİLLÂHÜMME,MÂLİKE’L-MÜLK

Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

“Kulillâhümme mâlike’l-mülki tü’ti’l-mülke men teşâ’ü ve tenziü’l-mülke mim men teşâ’ü ve tü’ızzü men teşâ’ü ve tüzillü men teşâ’ü biyediyke’l-hayrü inneke alâ külli şey’in kadir.Tü-licü’lleyle fi’n-nehâri  ve tûlicü’n-nehari  fi’l-leyl, ve tuhricü’l-hayye mine’l-meyyiti ve tuhricü’l-meyyitie mine’l-hayyi ve terzüku men teşâ’ü bi-ğayri hisâb.”

Mal-mülk sahibi olmak isteyen yukarıdaki sureyi her gün 41 kere  okuyup dua ederse,dileği kabul olur istediği mala ve mülke sahip olur.