Mezarlığa Girerken Okunacak Dua

Mezarlığa Girerken Okunacak Dua 

Mezarlığa Girerken Okunacak Dua
Mezarlığa Girerken Okunacak Dua

Kabir ziyaretinin, ölü ve ziyarette bulunan kimse için iki ayrı yönü vardır. Kabirde bulunan kişinin bir zamanlar kendisi gibi sağ olduğunu, hayalleri ve emelleri olduğu, belki de bunlardan pek çoğunu gerçekleştirmeye fırsat bulamadan öldüğünü, 

aynı âkıbetin kendisini de beklediğini düşünmeye vesile olur, âhireti hatırlar. Kabirleri ziyaret etmek kadın ve erkeğe menduptur. Resûlullah: Kabir ziyareti size ahireti hatırlatır. buyurmuştur. Kabristana girince şöyle selam verilir: , Esselamü aleyküm ya Ehle-daril kavmilmüminin! İnna inşaallahü an karibin biküm lahikun.

Anlamı;

Ey müminler ve müslümanlar diyarının ahalisi, sizlere selâm olsun. İnşaallah, biz de sizlere katılacağız. Allah’tan bize ve size âfiyet dilerim.
Daha sonra da şöyle dua edilmelidir. Esselâmu ‘aleykum yâ ehlel-kubûr. Yağfirullâhu lenâ ve leküm. Entüm selefünâ ve nahnü bil-eseri. Ve innâ inşâellâhü biküm lâhıkûn. Esselâmu ‘aleyküm dâre kavmin mü’minîn Ve etâküm mâ tû’adûne ğaden müeccelûn. Ve innâ inşâallâhu biküm lâhikûn. Allâhümmağfir liehli bakî’ıl-ğarkad. Esselâmu ‘aleyküm ehled-diyâri minel-mü’minîne vel-müslimîne ve innâ inşâallâhu biküm lâhikûn. Es’elullâhü lenâ ve lekümül-‘âfiyeh.

Anlamı:

Ey kabir topluluğu! Allah’ın selamı üzerinize olsun. Allah sizi ve bizi bağışlasın. Siz bizim öncülerimizsiniz. Biz de inşaallah size katılacağız. Ey müminlerin yurdu, Allah’ın selamı üzerinize olsun. Size vadedilen ölüm geldi, bize de yakında gelecektir. İnşaallah biz de arkanızdan geleceğiz. Allahım! Burada yatanları bağışla Ey müminlerin yurdu, size selam olsun. İnşaallah biz de size kavuşacağız. Allah’tan bizler ve sizler için afiyet dilerim