Mühim işlerin kolaylıkla halledilmesi için Mübin Duası

Mühim işlerin kolaylıkla halledilmesi için Mübin Duası

Mühim işlerin kolaylıkla halledilmesi için Mübin Duası
Mühim işlerin kolaylıkla halledilmesi için Mübin Duası

Mühim işlerin kolaylıkla halledilmesi için Yasin Suresi arka arkaya dört defa okunmalıdır. Yalnız her "mübîn" ayeti okununca yedişer defa "Mubîn" Duası okunmalı.

Mühim işlerin kolaylıkla halledilmesi için Mübin Duası

Sübhânel müneffisi an külli medyün* sübhânel müderrici an kulli mahzun* sübhâne men ceale hazâinehy beynel kâfi ven nun* sübhâne men izâ erâde şey’en en yekule lehu kün fe yekun* yâ müferriicü ferric* yâ müferricü ferric* yâ müferricü ferric* yâ müferricü ferric* ferric annî hemmi ve ğammî fercen âcilen ğayra âcilin bi rahmetike yâ erhammer râhımiyn*