Mukaddes Emanetler

Mukaddes Emanetler

Mukaddes Emanetler
Mukaddes Emanetler

Dünyanın sayılı müzelerinden Topkapı sarayı, 3 Nisan 1924 tarihinde müze haline getirilmiştir. Müze, saray yaşantısını yansıtan eşyalar ile çeşitli bağışlardan oluşan bir koleksiyonlar hazinesidir.

Sarayın Harem, Bağdat Köşkü, Revan Köşkü, Arz odası gibi bölümleri vardır. Kutsal emanetler Has Oda bölümünde bulunmaktadır.
İslam tarihinde Mukaddes emanetlerin toplanması ve korunmasına Peygamberimizin sağlığında başlanmıştır. Ashab-ı Kiram ve halifeler bu emanetleri toplamışlar, Emevi ve Abbasi halifeleride önem vermişlerdir. Yavuz Sultan Selim, 1517'de Mısır'ı fethedip Kahire'ye girince halife el-Muntasır Billah'ın gözetiminde bulunan ve daha önce Bağdat'tan Hülagu'nun elinden kaçırılan mukaddes emanetleri teslim aldı. Ayrıca Mekke şefi Ebu'l-Berakat'ın oğlu Ebu Numeyya ile gönderdiği emanetleride alarak İstanbul Topkapı Sarayı'na gönderdi.

Mukaddes emanetler, önce bu saraydaki Silahtar Hazinesi, Revan Köşkü gibi yerlerde muhafaza edildi. Sultan II.Mahmud'a kadar Has Oda olarak ismini duyuran bu bina II.Mahmud'un Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayına taşımasıyla, tamamen mukaddes emanetlere tahsis edilmiştir. Böylece Hırka-i Saadet Dairesi adını almıştır. Bu daire Fatih tarafından yaptırılmıştır.