Mümin Kimseler Nasıl Bir ALLAH inancına Sahiptir?

Mümin Kimseler Nasıl Bir ALLAH inancına Sahiptir?
Mümin Kimseler Nasıl Bir ALLAH inancına Sahiptir?

Mü’min olanlar, sadece o kimselerdir ki, onlar, Allah‘u Teala’ya ve Resûlü’ne inanç ettiler, sonrasında hiçbir kuşkuya kapılmadan Yüce yaratan yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd ettiler (çaba harcadılar). İşte onlar, sadık (doğru) olanların ta kendileridir. (Hucurat Suresi, 15)

Müslüman nasıl bir Allah İnancına Haizdir?

* Allah‘tan başka bir ilah olmadığını,
* Herşeyi yaratanın sadece Rabbimiz olduğunu,
* Her işi evirip çevirenin Rabbimiz olduğunu,
* Tüm kalplerin sadece Allah’u Teala‘nın kontrolünde bulunduğunu,
* Rabbimizin herşeyi sarıp kuşatan oluğunu,
* Kaderi belirleyen bulunduğunu,
* Herşeye gücü yeten ve dilediğini meydana getiren bulunduğunu,
* Herşeyden haberdar bulunduğunu ve herşeyi işitip gördüğünü,
* Herşeyin üstünde gözetici ve koruyucu bulunduğunu,
* Gaybı bildiğini,
* Hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını ve tüm eksikliklerden uzak bulunduğunu,
* Doğurmamış ve doğurulmamış bulunduğunu,
* Şaşırmayan ve unutmayan bulunduğunu,
* Mülkün tek sahibi bulunduğunu,
* Herşeyin tek varisi bulunduğunu,
* Daima diri bulunduğunu,
* İzzet ve şerefin tek sahibi bulunduğunu,
* Daima üstün ve galip gelen bulunduğunu,
* En güzel adların sahibi bulunduğunu,
* Yargı ve hikmet sahibi bulunduğunu,
* Kullarına şahdamarlarından daha yakın bulunduğunu,
* Kalplerinden geçirdikleri en küçük şeyi dahi bildiğini,
* Gizlinin gizlisini bilen bulunduğunu,
* Sonsuz adaletli bulunduğunu,
* Merhametlilerin en merhametlisi bulunduğunu,
* Kullarına karşı oldukca bağışlayıcı bulunduğunu,
* Kullarını oldukca seven bulunduğunu,
* Tevbeleri kabul eden bulunduğunu,
* Samimi duaya karşılık veren bulunduğunu,
* İyiliğin ve şükrün karşılığını fazlasıyla veren bulunduğunu,
* İnsana herşeyi öğreten bulunduğunu,
* Uyarıp korkutan bulunduğunu,
* Ölüleri dirilten ve hesap gününü yaratan bulunduğunu,
* Dinine yardım edenlere dünyada ve ahirette yardım eden bulunduğunu,
* Vaadinin hak bulunduğunu,
* İnkarcılar için cehennemi ve müminler için de cenneti yaratan bulunduğunu bilen bir Allah inancına haizdir

Alıntıdır