ALLAH'ın Rahmeti Yağmur Yağarken Okunacak Murat Duası

ALLAH'ın Rahmeti Yağmur Yağarken Okunacak Murat Duası

ALLAH’ın Rahmeti Yağmur Yağarken Okunacak Murat Duası
ALLAH’ın Rahmeti Yağmur Yağarken Okunacak Murat Duası

Yağmur Yağarken Okunacak Dua, Yağmur yaşamamız için şart ve gerekli olan aynı zamanda Allah'ın bize vermiş olduğu en özel nimetlerden biridir.

Yağmurun gökyüzünden indiği zamanlar rabbimize seslenmenin dua etmenin tam zamanıdır. Çünkü yağmur yağmaya başladığın da rahmet kapıları da sonuna değin açılır. Duaların kabul olmasının daha kolay olduğu zamanlardan biri de yağmur yağarken yapılan dualardır.

Yağmur yağmaya başladığında okunacak dua,

Allahümme sayyiben nafıan.

Anlamı; Bu yağmuru hakkımızda hayırlı bir yağmur eyle.

Yağan bu yağmur sayesinde toprak canlanıyor ve bize türlü türlü nimetler veriyor. Bundan dolayı yağmur yağarken hayır diliyoruz.

Yağan yağmur sırasında abdestli olarak temiz ve samimi bir kalp ile Kevser Suresini okumaya devam eder ve Allah'a isteklerimizi, taleplerimizi iletirsek duamız ona daha kolay ulaşacak ve bize cevap verecektir.

Yağmur yağarken, tekvir suresini okuyan kimse, Allahtan ne murad ederse bi iznillah kabul edilir.

Tekvir suresi:

Bismillahirrahmanirrahim. İzeş şemsü küvvirat. ve izen nücümünkederat. Ve izel cibalü süyyirat. Ve izel işaru uttilet. Ve izel vühüşü huşirat. ve izel biharu süccirat. Ve izen nufüsü züvvicet. Ve izel mevü’üdetü süilet. Bi eyyi zenbin kutilet. Ve izes suhufü nüşirat. Ve izes semaü küşitat. Ve izel cehiymü sü’irat. Ve izel cennetü üzlifet. Alimet nefsün ma ahdarat. Fe la uksimü bil hunnes. Elcevaril künnes. Vel leyli iza as’as. Ves subhi iza teneffes. İnnehü le kavlü rasülin kerim. Zi kuvvetin ınde zil arşi mekin.Mütain semme emin. ve ma sahibüküm bi mecnun. Ve la kad raahü bil üfükıl mübin. Ve ma hüve alel gaybi bi danin. ve ma hüve bi kavli şeytanir racim. Fe eyne tezhebün. İn hüve İlla zikrun lil alemin . Li men şae minküm en yestekıym. Ve ma teşaüne illa yeşaellahü rabbil alemin.

Ayrıca bir yerde yada kimsede büyü olduğu düşünülüyorsa tekvir suresinin tamamı okunursa , Cenabı Hakk saklı olan büyü veya sihrin yeri gösterir kendisinde büyü olduğu düşünülen kimseye bu süre’i celile nin tamamı oknursa büyünün tesiri kalkar. Bu sureyi okurken,yardım ve inayetin Allahü teala dan olduğu unutulmamalıdır.
Dünya ve ahiret hususunda selamette olmak isteyen bu sureyi okumaya devam etsin.

Kevser Suresi'ni yağmur yağarken (yağışlı anlarda) 100 kere okuyan kimsenin bütün dilekleri gerçekleşir.

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnnâ a'taynâkel kevser
2- Fesalli lirabbike venhar
3- İnne şânieke hüvel'ebter

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik.
2- Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
3- Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

Alıntıdır