Murat için Çok Kuvvetli Kabul Olan Esrarlı Fatiha Suresi

Murat için Çok Kuvvetli Kabul Olan Esrarlı Fatiha Suresi

Murat için Çok Kuvvetli Kabul Olan Esrarlı Fatiha Suresi
Murat için Çok Kuvvetli Kabul Olan Esrarlı Fatiha Suresi

Fatiha Şerifeyi *“iyyake nesteıyn”e kadar oku *ihlas suresini sonuna kadar oku


*Allahümmecma beyni ve beyne haceti kema cemaate beyne esmaike ve sıfatike ya zülcelâli vel ikram 3 kere okusan hacetin kabul olunur
3 günden 7 güne kadar yapılır (ardarda)
15 gün içinde kabulü umulur.
biiznillah.

Fatiha Şerifeyi

“Bismillâhirrahmanirrahim.
Elhamdulillâhi Rabbil âlemin, errahmanirrahim, malikiyevmiddin, iyyake na’büdü, ve iyyake nestâiyn, ihdinas sıratal müstâkiym, sıratallezîne enâmte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim, veladdââlliyn

*“iyyake nesteıyn”e kadar oku

*Allahümmecma beyni ve beyne haceti ve matlubi kema cemaate beyne esmaike ve sıfatike Yâ Zülcelâli Vel İkram.

*“ihdinas siratel müstakıym”den devam edilerek sure bitirilir

*sonra Allahümme bi cahi sahibil vesileti seyyidina Muhammedin aleyhisselatü vesselamen ve ıkdi haceti bi lutfike ve keramike ya ekremelekramin.

*En güzeli akşam namazı kıldıktan sonra kıpırdamadan 40 defa oku. (3 gün)

*okuduktan sonra 37 kere ya evvel, 55 kere ya mucib vird edilirse iyi olur.

*7 güne kadar devam edilir ara vermeden gerekirse.

*15 güne kadar kabulu umulur.