Nadi Ali Duası ( Her türlü dilek her türlü sıkıntı için)

Nadi Ali Duası ( Her türlü dilek her türlü sıkıntı için)
Nadi Ali Duası ( Her türlü dilek her türlü sıkıntı için)

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammedin.

Bismillahirrahmanirrahim. Nâdi Aliyyen mazharal-acâib tecidhu avnen leke fin nevâib. Küllü hemmin ve gammin seyencelî bi-nübüvvetike ya resulallah

ve bi velayetike yâ Ali yâ Ali yâ Ali. La feta illa ali la saif illa zülfikar.

1.Büyük sorunlar için her gün 11 defa okuyun.

2. Eğer hedefe ulaşmak istediğiniz bir dileğiniz varsa ve her şeyi elde etmek için, günlük 66 kez okuyun.

3. Bir kişi çok hasta ise ve Doktorlar bile umudunu kesmişse, o zaman yağmur suyuna 7 kez okuyun. ve hastaya içirin.

4. Cin saldırısına uğramış kişiye 15 kez okuyun ve su serpin.

5. Eğer çok kötü bir durum ve zorluk var ise, taze gusül abdesti alın ve 1000 defa okuyun.

6. Bir şey için birini gönderdin ve iyi bir cevap alman gerekiyorsa, üç kez okumak ve kişilerin kulağına üfle O iyi bir haber ile dönecektir.

7.Cezaevinde tutuklu kişi için veya lekelenmiş ismini temize çıkarmak için günlük kırk kere okumalısınız.

8. Eğer vb bir mektup veya uygulama bir cevap bekliyor o zaman p yönünde yüz okuma size yatsıdan önce bir cevap bekliyor yerden dantel ve bu 65 kez okundu.

9. Zenginlik, Allah’ın gaybından gelen hazinelere ulaşmak ve Bereket için her gün 91 kez sabah namazdan önce okuyun.

10. Bir düşman ya da kötü rakipleri itaatkar hale getirmek için,zihinde onu düşünerek, üç gün boyunca 18 kez okuyun.

11. Sevgili Resul (s.a.v) görmek için, taze abdest ve hacın üç türlüsünü yapmak.

12-yatsıdan sonra, 100 kez salavat 500 kez Nadi Ali duası ve bir kez daha yüz salavatı şerif okuyun. Sonra abdestli uyuyun. Eğer samimi iseniz inşaallah, sen Resulullah (s.a.v) göreceğiz.

13-Borçları ödeyebilmek için her namazdan sonra 22 defa okunur.14-İstekler için cuma gecesi

14 defa öncesinde 100 salavat her birde hedefini söyle salavat:”Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed”

15-Mülkiyet almak için sabah namazdan sonra 9 defa okunur.

16-İdrar sorunu için 7 defa

17-Kolay doğum için 5 defa

Nadi Ali Kebir

Bismillahirrahmanirrahim

Nâdi Aliyyen mazharal acâib, tecidhu avnen leke fin nevâib. Lî ilallâhi hâcetî ve aleyhi mu’avvelî, kullemâ emartehu ve rameytu munqazî .Fi zillillâhi ve yuzlilillâhu lî. Ed’ûke kulle hemmin ve ğammin seyencelî.

Bi azametike yâ Allah. Bi nubuvvetike yâ Muhammed. Bi vilâyetike yâ Aliyyu yâ Aliyyu yâ Aliyy. Edriknî, bi hakkı lutfikel hafiyy. Allâhu ekberu ene min şerri a’dâike berî. Allâhu samedî, min indike mededî ve aleyke mu’temedî. Bi hakkı iyyâke na’budu ve iyyâke nesta’în.

Yâ ebel ğaysi eğisnî. Yâ ebel Haseneyni edriknî. Yâ seyfellâhi edriknî. Ya bâbellahi edriknî. Yâ huccetellâhi edriknî. Yâ veliyallâhi edriknî. Bi hakkı lutfikel hafiyy. Yâ kahhâru teqahharte bilqahr, vel kahru fî kahri kahrik. Yâ kahhâru yâ kâhiral aduvv. Yâ velliyel vâli. Yâ mazharal acâib. Yâ Murtazâ Ali.

Rameyte men beğa aleyye bi sehmillâhi ve seyfillahil qâtil. Ufevvizu emrî ilallâh. İnnellâhe basîrun bil ibâd ve ilâhukum ilâhun vahid. Lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm.

Edriknî yâ ğiyâsel mustâğisîn. Yâ delîlel mutehayyirîn. Yâ emânel xâifin. Yâ mu’înel mutevekkilîn. Yâ râhimel mesâkîn. Yâ ilâhel âlemîn, bi rahmetike ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ecma’în. Vel hamdu lillâhi rabbil âlemîn.

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Çağır Ali’yi;(zira o,) olağanüstü işlerin mazharıdır. Çağır ki, zorluklar anında onu kendine bir yardımcı bulasın. Benim Allah’tan bir dileğim var ve ona dayandım. Seni çağırıyorum ey Ali! Bütün hüzünlerim ve kederlerim yok olsun diye.

Ey Allah’ım, senin azametin; ey Muhammed, senin nübüvvetin ve ey ali, ey Ali, ey Ali, senin velayetin hürmetine! Bana yardım et, gizli lütfunun hakkı için! Allah (her yüce vasıftan) daha büyüktür. Ben düşmanlarından uzağım. Allah’a güveniyor, ondan yardım diliyorum. (Ey Allah’ım! Namazlarda okuduğumuz) “Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz” cümlesinin hakkı için.

Ey yardımın babası, bana yardım et! Ey Hasan ile Hüseyin’in (as) babası, bana yardım et! Ey Allah’ın kılıcı, bana yardım et! Ey Allah’ın velisi, bana yardım et! Gizli lütfunun hakkı için, ey alt edici, sen alt edici yanınla alt ettin ve alt edicilik de senin alt ediciliğinin alt ediciliğindendir.

Ey alt edici, ey düşmanları alt eden ve ey sevenlere sevgili olan! Ey olağanüstü işlerin mazharı! Ey Murtaza Ali! Bana karşı saldırıya geçen azgınlara karşı Allah’ın okunu attın ve Allah’ın öldürücü kılıcı ile onları helak ettin! (O halde) işlerimi Allah’a havale ediyorum. Hiç kuşkusuz Allah, kullarını gözetendir ve ilahınız da tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur; bağışlayan-esirgeyendir.

Yetiş bana ey medet umanların mededi, ey şaşkınların kılavuzu, ey korkanların güvencesi, ey kendisine tevekkül edenlerin yardımcısı, ey miskinlerin acıyanı ve ey âlemlerin ilahı (olan Allah’ım)! Rahmetin hürmetine (sesimi duy)! Allah, efendimiz olan Muhammed’e (saa) ve onun Ehlibeyt’inin (as) tamamına salât göndersin. Tüm övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adırKaynak:Nadi Ali Duası Kebir kitabından