Nasıl Dua Edilir?

Nasıl Dua Edilir?

Nasıl Dua Edilir
Nasıl Dua Edilir

Peygamber Efendimiz (asm) duaya şu sözlerle başlıyordu:

Arapça okunuşu: “Sübhane Rabbiyel aliyyil a’lel Vehhâb.”

Meali: Bana bol bol nimetler veren Yüce Rabbim, bütün noksan sıfatlardan mü-nezzehtir.

Bu duayı yapmadan hiç bir duaya başlamazdı. Bizler de duada Resulullaha (asm) uymalıyız.

Duaya başlarken;

1- Önce besmele çekeriz.
2- Allah’a hamd ve sena ederiz.
3- Daha sonra salâvat-ı şerife getiririz.
4- Bundan sonra duamızı yapar, isteyeceğimiz şeyi isteriz.
5- Daha sonra tekrar salâvat-ı şerife getirir ve Fatiha ile duayı bitiririz.
6- Cenab-ı Peygamber (asm) buyuruyor ki:

Arapça okunuşu: “İnnellâhe Rahîmün Kerîmün yestahyî min abdihî en yerfea ileyhi ye-deyhi sümme lâ yedeu fîhimâ hayran.”

Meali: “Allah’ın rahmeti bol, keremi sonsuzdur. Bir kulu, ellerini kaldırıp yalva-rarak dua ettiğinde Cenab-ı Hak, o kulunu hayırdan mahrum etmez.”