Nimet Duası

Nimet Duası
Nimet Duası

Nimet duası Allah’u Teâlâ tarafından kullara verilen her türlü nimet için şükretmek ve Allah’u Teâlâ’dan bu nimetlerin devamına cennette de nail olmayı istemek için yapılır. Kur’an-ı Kerim’de de kullara Allah’ın nimetlerine şükredilmesi gerektiği söylenmiştir.

Peygamberimiz (s.a.v.) nimet duası olarak şu duanın yapılmasını tavsiye etmiştir: Allahümme innî esbahtü minke fi ni’metin ve âfiyetin ve setrin, feetimme nimeteke aleyye ve âfiyeteke ve setreke fiddünya vel âhireti.

Anlamı:

”Her kim sabahladığı vakit üç defa: “Allah’ım, şu sabaha Senden gelen bir nimet, afiyet ile ve günahlarım örtülmüş olarak çıktım. (Öyleyse) dünyada ve Ahirette de üzerimdeki nimetini, âfiyetini ve günahlarımı örtmeni tamamla. ”diye söylerse, onu tamamlamak Allah’ın üzerine hak olacaktır. Bunu akşamları da söylerse, yine bu şekilde olur.” Bir rivayette ise nimet için şu şekilde duası yapılması tavsiye edilmiştir. Allâhumme innî eûzü bike min zevalini’metike ve tahavvüli âfiyetike ve fucâeti ni’metike ve cemi’i sahatike

Anlamı:

Allah’ım, nimetinin yokluğundan Sana sığınırım. Verdiğin sıhhat ve afiyetinin değiştirilmesinden Sana sığınırım. Azabının ve kahrının beni kaplamasından Sana sığınırım. Bir başka rivayette ise; Rabbi evzi’ni en eşküra ni’meteke’llti en’amte Aleyna ve ala validyye vea’mel salihin terdahü ve edhılni bi rahmetike fi iba dike’s-salihin

Anlamı:

Ya Rabbi! Bana, anneme ve babama ihsan ettiğin nimetine şükretmemi ve razı olacağın ameller yapmamı nasip eyle, rahmetinle beni Salih kulların arasına kat. Ya Melik ve Zülcelali Vel İkram esmalarını devamli okuyan Allah’ın izniyle her nimete nail olur. Eş-Şekur esmasini devamli okuyan Allah’ın izniyle şükrünü tamamlamış olur.