Nimetlerin Boşa Gitmemesi için Okunacak Dua

İbn Ömer’den (r.a) rivayetle :
Allah Resulü (s.a.v.) devamlı şu duayı yapardı ;
“Allâhumme innî eûzu bike min zevâli nimetike ve tehavvuli âfiyetike ve fucâeti nikmetike ve cemî’i sehatike.”


Anlamı :
Allah’ım! Nimetinin ve afiyetinin ayrılmasından, azabının ansızın gelmesinden ve her türlü gazabından Sana sığınırım.”
(Nevevî, Riyâzü’s-Sâlihîn: 1475

Enes (r.a.)’den rivayetle :
Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyuruyor;
“Allah bir kula mal, evlet ve ehline bir nimet verir de o kul (Mâşâallah, lâ kuvvete illâ billah.) derse, o mal ve nimetler ölümden başka afet görmez. (Haysemi, Mecmû’u’z-Zevaid: 10/140)


Anlamı :
Maşallah, Allah’ın kuvvetinden başka kuvvet yoktur.)