Nuruzzat Salavat Duası

Nuruzzat Salavat Duası

Nuruzzat Salavat Duası
Nuruzzat Salavat Duası

Bu bir salavat duasıdır.Büyük cevşen Dua kitabında, salavatların bulunduğu Delâilünnûr bölümünde geçen dua da şöyledir:

Salavat Duasının Okunuşu:

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nûrizzâti ve’s-sirrissâri fi cemîi âsâri’l-esmâ ve’s-sıfâti ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim adede mâ fî ilmike muzâafen bidevâmik.

Salavat Duasının Manası:

Allah’ım! Zatın nuru, esma ve sıfatların bütün eserlerine akarak yayılan sır olan Efendimiz Muhammed’e, onun Âl ve Ashabına, Senin ilmindeki var olanlar ve ebediyetinle katlandıkça katlanacak sayılar adedince salât ve selâm eyle.