Perşembeyi Cumaya Bağlayan Gece Okunacak Hacet Duası

Perşembeyi Cumaya Bağlayan Gece Okunacak Hacet Duası

Perşembeyi Cumaya Bağlayan Gece Okunacak Hacet Duası
Perşembeyi Cumaya Bağlayan Gece Okunacak Hacet Duası

Perşembeyi cuma’ya bağlayan gece Allah rızası için 2 rekat namaz kılıp bu duayı okuyun.

Çok geniş istekler içeren bu hacet duasını perşembeyi cumaya bağlayan gece mutlaka okuyun, ALLAH'tan ne dilersen dile yeter ki kalpten inanarak dile, tez zamanda dileklerin kabul olur inşallah.

Perşembeyi cuma’ya bağlayan gece Allah rızası için 2 rekat namaz kılıp bu duayı okuyun.

Okunuşu;Lâ ilâhe illâl-lâhul-halimül-kerim. Sübhâne’l-llâhi rabbi `arşil- ‘azim, el-hamdu li’l-lâhi rabbil-`âlemin!

Es ‘eluke mûcibâti rahmetike ve `azâime mağfiretik, ve’s-selâmete min külli ismin, vel-ğanimete min külli birr!

Lâ teda` lenâ zenben illâ ğaferteh, ve lâ hemmen illâ fer-recteh, ve lâ deynen illâ qadayteh, ve lâ meridan illâ şefeyteh, ve lâ evlâden illâ aslahteh, ve lâ bedenen illâ `âfeyteh ve lâ hâceten min havâici ‘d-dunya ve ‘l-âhireti hiye leke rıdan illâ qadaytehâ yâ erhame ‘r-râhimin!”

Anlamı ; Allah’tan başka ilah yoktur, O halimdir, kerimdir. Ulu arşın rabbini tesbih ederiz. :Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd ederiz. Allah’ım! Senden rahmetini kazandıracak şeyleri isteriz, bağışını temin edecek hayırları isteriz, her türlü günahtan kurtulmayı Senden dileriz, her iyilikten ganimeti Senden dileriz! Ya Rab! Bizde bağışlanmamış günah bırakma, kurtarmadığın darlık bırakma, ödenmemiş borç bırakma, şifa bulmamış hastalık bırakma, ıslah olmamış evlat bırakma, iyileşmemiş beden bırakma, dünya ve âhiret ihtiyaçlarımdan razı olup da yerine getirmediğin bir ihtiyaç bırakma, ey merhamet edenlerin en merhametlisi ” !(Tirmizi,Salât,343,İbn mâce,İkâmet,189)