Sıkıntılı Zamanlarda Okunacak Çok Tesirli Dualar

Sıkıntılı Zamanlarda Okunacak Çok Tesirli Dualar

Sıkıntılı Zamanlarda Okunacak Çok Tesirli Dualar
Sıkıntılı Zamanlarda Okunacak Çok Tesirli Dualar

Zor bir işle karşılaşınca, Geçim sıkıntısında, Afetleri defetmek için, okunacak etkili dualara yer verdik.


Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Her fena işten dolayı, her biriniz istirca yapsın (İnnâ lillah ve innâ ileyhi râci’ûn (Biz Allâh (c.c.)’dan geldik, yine O’na döneceğiz, desin).Öyle ki, ayakkabısının (kopan) bağına varıncaya kadar…
Çünkü bunlar, musibetlerdendir. “ (İbn-i Sünnî)

Zor bir işle karşılaşınca okunacak duâ: Enes’den (r.a.) rivâyet edildiğine göre, Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu:

Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehû sehlen ve ente
tecalü’l-hazne izi şi’te sehlen
(Allâh’ım! Senin kolay kıldığından başka bir kolay yoktur. Sen dilediğin zaman, zor (sert ve katı) olanı, kolay ve yumuşak yaparsın.”

Geçim sıkıntısında okunacak duâ: İbni Ömer’den (r.a.) rivâyet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) buyurdu: “Birinizde geçim darlığı olunca, evden çıktığı zaman şöyle demekten sizi alıkoyan nedir?

Bismillâhi ala nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddinî bikazâike ve bâriklîfîmâ kuddirelîhattâ lâ uhibbe ta’cîlemâ ahherte velâ te’hîre mâ accelte.” (Nefsim, malım ve dinim için Allâh (c.c.)’ın adıyla yardım isterim. Allâh (c.c.)’ım! Senin kazana (hükmüne) beni râzı kıl ve bana takdir edilende bana bereket ver ki, geciktirdiğini öne almayı ve öne aldığını da geciktirmeyi istemeyeyim.” (İbn-i Sünnî)

Afetleri defetmek için okunacak duâ: Mâlik oğlu Enes (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, demiştir ki, Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu: “Allâh Azze ve Celle bir kula, ehli, malı ve çocuğu hakkında bir nimet vermiştir de, o kul:

Mâşâallâhu lâ kuvvete illâ biîlâh.” (Allâh (c.c.)’ın dilediği olur, kuvvet ancak Allâh (c.c.)’ındır) demiştir; artık okulun, onlar hakkında ölümden başka bir âfet görmesi olamaz.”

Musibete uğrayanın okuyacağı duâ: Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, demiştir ki, Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Her fena işten dolayı, her biriniz istirca yapsın (İnnâ lillah ve innâ ileyhi râci’ûn (Biz Allâh (c.c.)’dan geldik, yine O’na döneceğiz, desin).Öyle ki, ayakkabısının (kopan) bağına varıncaya kadar…
Çünkü bunlar, musibetlerdendir. “
(İbn-i Sünnî)