Rasûllullah(a.s)’ın istek ve dilek sıkıntılardan kurtulma duası

Rasûllullah(a.s)’ın istek ve dilek sıkıntılardan kurtulma duası

Bu dua ile bizlere dua etme şeklini öğretiyor Peygamber Efendimiz.Cenab-ı Hak’tan nasıl istenecek,duamızın kablü için neler söylecek.

Duanın okunuşu:

“Allahümme inni es’elüke bismiket-tâhirit-tayyibil-mübârekil-ehabbi ileyke,ellezi izâ dü’iyte bihi ecebte ve izâ suilte bihi a’tayte,ve izes-tühimte bihi rahimte.ve izes-tüfricte bihi ferracte.”

Manası:” Ey Allah’ım! Senini temiz,güzel,bereketli mübarek ve senin katında en sevimlisi olan ismin  yüzü suyu hürmetine istiyorum.O mübarek ismin ki,O isimle san dua edilince kabul buyurursun.Onunla senden istenince verirsin.Onunla senden merhamet istenince merhamet edersin.Onunla (darda kalmış olanlar tarafından) kurtuluş istenince kurtarırsın.(sıkıntıları ve üzüntüleri giderirsin).

admin: