Rebiulahir ayı

Rebiulahir ayı
Rebiulahir ayı

Rebiulahir ayında kılınacak namaz: (On beşinci gün namazı)
Bu günde kuşluk namazından sonra yedi selamla on dört rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatihadan sonra 7 kere Alak suresi okunur.

Not: Alak suresini bilmeyenler ihlas suresini okuyarak ta kılabilirler.

Namazın ardından 60 kere:

“Ya melîku temellekte bil melekûti, vel melekûti fî melekûtike ya melîku.”

Anlamı:
“Ey yüce mülk sahibi! Sen bütün maddi-manevi alemleri sahiplendin. Manevi alemler senin yüce alemin içerisinde gizlenmiştir. Ey yüce padişah.” okunur.
Not: Bu namazı ömründe bir kere bile kılan için manevi hal hasıl olur ve yetmiş bin yıllık ibadet sevabı kazanır. (Muhammed ibn Hatirüddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:53)

Kuşluk namazı vakti:
Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder.

Rivayet edildi ki bu ayda: Rebiulahir ayı duası okunması tavsiye edilmiştir.
Rebiulahir ayı duası: 
Hayırlı ömür, düşmana galebe ve kötü ölümden muhafaza olmak için, bu süresince sabah ve akşam olmak üzere üçer kere şu dua okunur.
Duanın Arapçası:
ُسبْحَانَاللهِ ِملَىأْلِميزَانْ َو ُمنْتَهَى اْلِعْلمِ َو َمبْلَغَ الّرَِضى۱ َو ِزنَتَة اْلعَرْشِ
Okunuşu:
“Sübhânallâhi mil’el-mîzân ve müntehe’l-ilmi ve meblağa’r-rizâ ve zinete’l-arş.”
Anlamı:
“Allah Tealayı; mizanın dolusunca, ilminin hudutsuzluğunca, rızasına erinceye kadar ve Arşı A’lanın ağırlığınca teşbih (Noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla mevsuf olduğunu kabul) ederim.”
Duanın fazileti:
1-) Hayırlı, mutlu, sağlıklı ve uzun bir ömür elde edilir.
2-) Kabir azabından kurtulunur.
3-) Sırat köprüsünden geçilir.
4-) Cennete vasıl olunur.
5-) Düşmana üstünlük sağlanır.
6-) Kötü ölümden imanla korunulur.

Rebiulahir ayının zikirleri:
1-) Normal ibadetlere devam edilir.
2-) Nafile ibadetlere ağırlık verilir.
3-) Farzlara daha ciddi eğilinir.
4-) Namazlar vaktinde kılınır.
5-) Kaza namazı olanlar kılmaya çalışır.
6-) Geceleri teheccüd kılmaya gayret edilir.
7-) Cuma geceleri tesbih namazı kılınır.