Rızık ve Kısmet Kapınızın Açılmasını istiyorsanız Bu Zikre Devam Edin

Rızık ve Kısmet Kapınızın Açılmasını istiyorsanız Bu Zikre Devam Edin
Rızık ve Kısmet Kapınızın Açılmasını istiyorsanız Bu Zikre Devam Edin

Her gün “1306 defa Yâ Cebbâr,Yâ Zü’l-Celâli ve’l-İkram celle celalühü” zikrine devam eden kimsenin  rızık ve kısmet kapıları açılır.

40 gün sabah namazından sonra ” 100 defa Yâ Aziz celle celalühü” zikrine devam eden hiç bir zaman geçim sıkıntısı çekmez.

Her gün 21 defa “Yâ Hâlik,Yâ Bâri,Yâ Müsavvir celle celalühü” zikrine devam eden kimse ummadığı nimetlere kavuşur.

Her sabah namazından sonra 308 defa “Ya Rezzâk celle celelühü” denir ve ardından da  21 defa  “İnnellahe Hüver-Rezzaku zü’l-kuvvetil  Metin”ömrü boyunca geçim sıkıntısı çekmez.

Her gün güneş doğmadan önce 196 defa “Ya Vehhab celle celalühü” zikrine devam eden geçim sıkıntısından kurtulur.Rızkı bollaşır,işleri kolaylaşır.

5 vakit namazlardan sonra 489 defa “Yâ Fettah celle cellühü”zikrine devam eden her işinde başarılı olur,maddi ve manevi bütün kapılar kendisine açılır.