Rızkı artıran salavat (Salat-ı Tefriciye)

Rızkı artıran salavat (Salat-ı Tefriciye)
Rızkı artıran salavat (Salat-ı Tefriciye)

Büyük alim Muhammed Tunusi:”Her bir kimse Salat-ı Tefriciye’yi  her gün 21 kere okumaya devam ederse; sanki rızkı gökten iner,yerden biter gibi kolay olur ve rahat elde eder,” buyurmuştur.(Esma 99,s.245)

SALATI-I TEFRİCİYE

 “Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ muhammedenillezî tenhallu bihil ukadu ve tenfericu bihil kurebu ve tukdâ bihil havâicu ve tunâlu bihir regâibu ve husnul havâtimi ve yusteskâl gamâmu bi vechihil kerîmi ve alâ âlihî ve sahbihi fî kulli lemhatin ve nefesin bi adedi kulli ma’lûmin lek.

Kaynak:Dua ile gelen şifa(Dr.Arif Arslan)