Rızkın Artması ve Borçlar için

Rızkın Artması ve Borçlar için
Rızkın Artması ve Borçlar için

Rızkın artması ve borçların en kısa zamanda ödenmesi için çok faydalı olacak dualar günde hiç olmazsa 40 defa okunması tavsiye edilmektedir.

RIZKIN ARTMASI

BORÇLAR İÇİN DUALAR

1-Allâhümmekfiniy bihelâlike an haramike ve agniniy bifadlike ammen sivâk.

Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem bu duâyı öğretirken şöyle buyurmuştur:

-Bir kimsenin dağ kadar borcu olsa, bu duâya devam etse, Cenâb-ı Hak o kula borcunu ödettirir.’

Borç sıkıntısı içinde onlanların günde üçyüz defa bu duâya devam etmelerini önemle tavsiye ederiz.

2-“Allâhumme rahmeteke ercû, felâ tekilniy ilâ nefsiy tarfete aynin, ve aslıhliy şa’niy küllehu, lâ ilâhe illâ ente.”

“Allah’ım rahmetini umuyorum, beni göz kırpması kadar bile nefsime terketme, her anımı düzelt, tanrı yok ancak sen varsın!”