Rızkın Bollaşması için Okunacak Ayet-i Kerime

Rızkın Bollaşması için Okunacak Ayet-i Kerime

Rızkın Bollaşması için Okunacak Ayet-i Kerime
Rızkın Bollaşması için Okunacak Ayet-i Kerime

“Tûlicü’Meyle fi’n-nehâri, ve tûlicü’n-nehâre fi’MeylI, ve tuhrfcü’l-hayye mlne’l-meyyiti ve tuhrlcü’l-meyylte mlne’l- hayyi, ve terzüku men teşâü bi gayri hisâb.” (Âı-i imrân. 3/27)

ANLAMI: “Geceyi gündüze, gündüzü geceye ka­tarsın. Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın. Sen diledi­ğin kimseye sayısız rızıklar verirsin.”