Rızkın Yağmur Gibi Yağması için Fatiha Süresi ve Dua

Rızkın Yağmur Gibi Yağması için Fatiha Süresi ve Dua
Rızkın Yağmur Gibi Yağması için Fatiha Süresi ve Dua

Fatiha süresini her gün (41) defa  41 gün okuyup,ardından (13) defa aşağıdaki duayı okuyan kimseye Allah(c.c) ok kimseye rızık kapılarını açar.

Rızkı yağmur  gibi yağar.

Helalinden rızık isteyelim Rabbimizden inşallah.

41 defa okuyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim.

“Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”

Anlamı : “Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. ”

Ardından (13) defa ” Yâ Müfettihal ebvâbi iftah yâ müferricü ferric yâ müsebbibü sebbib yâ müyessiru yessir yâ  müsehhilü sehhil yâ  mütehammimü tehammem.”

Kaynak: Dua  ve havas ansiklopidisi