Rüyada Adam Öldürmek Ne Anlama Gelir? Anlamı Nedir?

Rüyada Adam Öldürmek Ne Anlama Gelir
Rüyada Adam Öldürmek Ne Anlama Gelir

"Rüyada adam öldürmek" diğer bir deyişle; rüyada bir kimsenin başka bir kimseyi katlettiğini görmek, katilin maktule hayır ve menfaatinin olacağına veya zulmedeceğine delâlet eder.

Birini katlettiğini görmek, ona iyilik etmeye; kendinin öldürüldüğünü görmek, ömrünün uzun olacağına işarettir. Bir topluluk tarafından zulmedilerek öldürüldüğünü gören, devlet başkanı veya onun makamında olanlar tarafından hayır ve menfaat görür.

İslami rüya tabirleri açısından Rüyada adam öldürmek

Bir kimseyi zulmederek öldürdüğünü gören, âsi İç nefsine zulmedici olur ve Allah Teâlâ onun üzerine birini musallat kılar. Evlâdını katlettiğini görene, Allah Teâlâ Hazretleri helâl rızık ihsan eder. Bir görüşe göre, dünya malı için evlâdına zulmeder. Birışık öldürdüğünü ve maktulün cesedinden kan aktığını görenin eline mal geçer. Eğer kan akmaz ise eline mal geçmez.

Kendini katledilmiş fakat kimin tarafından katledildiğini bilmediğini görmek, dinin emirlerinin çok azını yapmaya; katledeni bilmek ise, düşmanına karşı galip gelmeye işarettir. Bir kimseyi öldürdüğünü fakat bunun kim olduğunu bilmediği gibi tetkik de etmediğini gören, düşmanına karşı zafer kazanır, gam ve kederinden kurtulur. Kendi kendini öldürdüğünü gören, tövbe etmeye muvaffak olur.

Abdülgani en-Nablus (R.A) demiştir ki: Rüyada adam öldürdüğünü görmek günah işlemeye delâlet eder. Kendini öldürdüğünü gören, nasılı (bozulması imkânsız olan) ile tövbe eder.

Boynundan vurularak öldürüldüğünü gören, gam ve kederden kurtulur, borçlu ise borcunu öder ve eline çok büyük servet geçer. Eğer kendini bu şekilde kimin vurduğunu görür ise, o kişiden çok hayır görür. Eğer katil kadın veya bir çocuk ise, rüya sahibinin ve fark etmesine delâlet eder.

Rüyada adam öldürmek ile ilgili diğer yorumlar

Bazı tabirciler demişlerdir ki: Rüyada birini öldürmek, hacca gitmek isteyen kişi için muradına ermeye, rüya sahibi hasta ise şifa bulmasına işarettir.

Bir görüşe göre rüyada adam öldürmek , belâya ve eldeki nimetlerin yok olmasına delâlettir.

Abdülgani en-Nablus (R.A) demiştir ki: Adam öldürmek günah işlemeye delâlet eder. Kendini öldürdüğünü gören, nasılı (bozulması imkânsız olan) ile tövbe eder.

Bir insanı öldürdüğünü gören, büyük bir günah işler. Başka birisi tarafından öldürüldüğünü gören, çok yaşar ve birçok hayırlara ulaşır.

Bir adamı boğazını kesmeyerek öldürdüğünü görmek, maktu. Jön hayır ve menfaata ulaşmasına delâlet eder. Allah yolunda birini öldürdüğünü gören, şehit olarak vefat eder.

Bir kadın rüyasında kocasını öldürdüğünü görse, kocasını yapmadığı bir suç ile töhmet altında bırakır. Bir topluluğun birbirlerini katlettiklerini görmek, insanlar arasında bidat çıkmasına işarettir.