Rüyada Aslan Görmek Ne Anlama Gelir? Anlamı Nedir?

Rüyada Aslan Görmek Ne Anlama Gelir
Rüyada Aslan Görmek Ne Anlama Gelir

"Rüyada aslan görmek" zulme, şiddete, kendini beğenmişliğe ve bazen de hastanın iyileşmesine işaret eder. Aşağıda detaylı anlatımımızı görebilirsiniz.

Dişi aslan görmek kötü ve zalim kadına işarettir.

Aslan ile güreş tuttuğunu gören kimse hasta olur.

Rüyada Aslan görmek ile ilgili yorumlar

Bir kimse korktuğu halde yırtıcı hayvandan birisine bindiğini görse bir musibete düşer. Yahut altından çıkamayacağı bir iş başına geçer. Eğer hayvandan korkmazsa galip geleceği bir düşman ile yorum edilir.

Aslanı evinde gören kimse hayra, saltanata ve uzun ömre erişir. Aslanla dövüştüğünü gören, azgın düşmanla kavga eder.

Arslan eti yemek, zenginliğe ve refaha; aslan kükremesi, felakete; aslan yavrusu, iş hayatında iyi bir arkadaşa; aslanları yolda koşarken görmek, ummadığınız bir yerden şansınızın açılmasına işarettir.

Aslana binip gezdiğini gören kimse, büyük ve kuvvetli bir düşmanına üstünlük sağlar. Aslanı kovalayıp onun kaçtığını gören, korktuğu ve çekindiği bir şeyden kurtulur ve muradına erer.

Aslandan korktuğunu fakat bir zarar görmediğini gören, düşmanından kurtulur.

Evinde aslanlar bulunduğunu gören hayra erer, ömrü uzun olur.

Aslanın derisinden, etinden, kemiğinden, kılından, damağından ve aslanın bir bölümünden bir parça bulduğunu gören miras yer.

Azgın ve saldırgan aslan zulme işarettir. Bir aslan tarafından kovalandığını görmek, hükümetten korkmaya; aslana binmiş ama korktuğunu görmek, bir belaya uğrayacağına işarettir.

Aslanı görüp kaçtığını ve hayvanın kendisini görmediğini gören, ilim ve hikmete nail olur.

Aslanın bir memlekete girdiğini görmek, orada hükümet başkanının değişeceğine işarettir.

İslami rüya tabirleri açısından rüyada aslan görmek

Bir kimsenin rüyada arslan görmesi, zalim, şiddetli ve cebbar bir hükümdara, bazı kere de ölüme işarettir.

Rüyada Arslan görmek , hastanın şifa bulmasına da delâlet eder.

Rüyada dişi arslan görmek, şerli, zalim ve çocuğu üzerine galip bir kadına işarettir.

Ayrıca arslan görmek, cehalete, kibre, kendini beğenmeye, günaha ve nazlanmaya da delâlet eder.

İbn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki: Rüyada arslan görmek, çetin ve kuvvetli bir düşmana delâlet eder.

Rüyada arslan yavrusu görmek bir erkek çocuğa işarettir.

Arslanın evine girdiğini görmek, hayra, saltanata, uzun ömre ve bol rızka delâlet eder.

Rüyada arslan etini yediğini görmek, devlet tarafından gelecek bir mükâfata veya paraya delâlet eder.

Keza rüyada arslan başı yediğini görmek, büyük saltanata ve çok mala işarettir.

Ebu Saidu’l-Vaaz demiştir ki: -Rüyada azgın bir arslanın halkın yolunu kestiğini görmek, hükümdarların zulmüne delâlet eder.

Bir arslanın kendini kovaladığını görmek, hükümetten bir korkuya uğramağa, eğer kurtulur ise, bu korkudan halâsa, kurtulamayıp arslanın pençesine düşerse, büyük bir zarara uğramaya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada arslan görmek üç şekilde tâbir olunur: a) Sultan, b) Cesur ve şeci’ adam, c) Kuvvetli ve amansız düşman.
Rüyada yırtıcı hayvanın, hastası bulunan bir eve girdiğini görmek, hastanın ecelinin geldiğine işarettir.

Rüyasında arslanın derisinden yahut kılından bir şey aldığını görmek, ele geçecek düşman malına delâlet eder.

Çok kere de bu, miras malına işarettir.

Rüyada bir arslanın camiye girip minbere çıktığını görmek, insanlara zulmedecek, korku ve dehşet saçacak bir hükümdara delâlet eder.

Rüyada iki arslanı birbiri ile savaşır görmek, harbe; arslana bindiğini görmek, büyük bir düşmana muzaffer olmağa delâlet eder.