Rüyada Ata Binmek Ne Anlama Gelir, Anlamı Nedir?

Rüyada Ata Binmek Ne Anlama Gelir
Rüyada Ata Binmek Ne Anlama Gelir

Rüya yorumları açısından, "Rüyada ata binmek" konusunda birçok anlama gelen ata ait detaylı rüya yorumu aşağıdaki gibidir;

Rüyada atın renginin önemi, geçmiş dönemde atın değeri rengine ve cinsine göre belirlenmesinden dolayıdır.

Kuyruk tüyü gür olan at evlat ve akraba çokluğuna, Atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir işe ya da düğünceye meyletmeye, Melez at izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delalet eder.

Çift kanatlı ata binen ya dünyalığa ya da saltanata kavuşur. Siyah ata binen karsız bir yolculuğa çıkar. Kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştiren kötü halden iyi hale; bunun aksi olursa, diğer hale duçar olur.

Rüyada ata binilmesi ile igili olarak; bir atın terkisine binen birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir.

Bir yerleşim alanına topluca giren başıboş atlar şiddetli yağmurdur. Terkedilmiş yılkı atları devlet ve saltanatı sona eren insanlara, yaşlı ve düşkünlere delalet eder. At tersi şerefli bir kimseden maldır. Bu tersi süpürmek, böyle bir kimseden mal edinmek, At tersi üzerinde oturmak akrabaları cihetinden mal elde etmektir

Rüya Tabirleri Açısından Rüyada Ata Binmek

Yağız yani siyah at büyüklük ve maldır. Kirmani’ye göre ata bindiğini görmek, kuvvetin fazlalığına, taya bindiğini görmek de zengin bir kadınla evlenmeye işarettir.

Kırmızı (Al) at dinin kuvvetine ve devlet tarafından verilecek mal ve itibara işarettir. Rüyasında al ata bindiğini gören şerefe ulaşır fakat biraz hüzünlenir. Kula at; hastalık ile tabir olunur. Kula ata bindiğini gören hasta olur. Eğer bindiği dişi tay ise hastalıklı ve hazin tabiatlı bir kadınla evlenir. Kır at hayır ve berekettir.

Eğer bindiği dişi tay ise güzel ve iyi ahlak sahibi bir kadınla evlenir.

Rüyada at görmek makam ve rütbe, yolculuk ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at dindarlıktır. At, güzel evdir. Beyaz at düşmana galip gelmeye, Siyah at saltanat, ululuk, devlet ve dünyalığa, Bekarın kısrağa binmesi asil ve zengin bir kadınla evlenmesine, Beyazı siyahına galip olan at ile kızıl kısrak, neşeli, dindar kadına delalet eder. Birçok ata sahip olan meslektaşları ve akranları içinde sivrilir. Ata binen kimsenin hanımı hamile ise oğlu olur.