Rüyada Cenaze Görmek Ne Anlama Gelir? Anlamı Nedir?

Rüyada Cenaze Görmek Ne Anlama Gelir
Rüyada Cenaze Görmek Ne Anlama Gelir

"Rüyada cenaze görmek" iyidir. Bir cenaze gören kişi uzun zamandır haber alamadığı biriyle karşılaşır demektir.

Cenazeye katılan kişi hayatında güzel bir yenilikler yapar anlamındadır. Kendi tabutunu görmek ise mal ve para kazanılacağının haberidir.

Cenaze töreninde hava güneşliyse yakında evlenip çocuk sahibi olacağınızın, yağmur yağıyorsa kötü haber ve hastalığın işaretidir.

Rüyasında cenaze görmek ile ilgili, gören kişi, uzun zamandır haber alamadığı bir kişden haber alacak veya karşılaşacaktır.

İslami Rüya Tabirleri açısından Rüyada cenaze Görmek

Rüyada cenaze görmek , daima sağlığa ve uzun ömre yorumlanır. Rüyasında bir cenaze alayının arkasından gittiğini görmek uzun ömürlü olacağına; cenazenin kendi ailesinden biri olduğunu ve ağlayarak takip ettiğini görmek, hastası varsa iyileşeceğine, çocuk bekliyorsa bir erkek çocuğu olacağına, kendisini ölmüş görmek mutlu ve sağlıklı bir hayat süreceğine delalet eder. Bir cenazenin ardından mezarlığa gittiğinizi görmek, uzun bir ömür süreceğinize delalet eder. Bir komsunuzun cenazesini gömülmeye hazırlamak için, onun cenaze islerini yaptığınızı gör-meşk, komsularınızın sizden hoşnut olduguna isarettir. Cenazeyi mezara gömdükten sonra telkin duasina amin dedigini görmek dünya nimetlerinden faydalanacagina, yasli bir kisi ise ibadetle mesgul olacagina, genç biri ise, hayata bagli bir kimse olarak ha-yata devam edecegine delalet eder. Bir cenazede halkin yürüdüklerini görmek cenaze sahibinin o topluluga baskan olacagina, ya-Hut başka bir topluluğa efendi olup, onlara zulüm edeceğine delalet eder. Bir cenazenin uğurlayan kişilerle beraber uçtuğunu gör-meşk, o yer halkından büyük bir adamın ölümüne; eğer cenaze ta-nimmiş ise o adamın öleceğine; cenazenin kendi kendine yer üzerinde yürüdüğünü görmek, rüya sahibinin yolculuğuna; bu rüyayı gören kadınsa evleneceğine; eğer evli ise dininin fesadına; cenazesini kimsenin izlemediğini görmek, mevkiinden düşmeğe ve islerinin bozulmasına delalet eder. Ebu Sait El Vaiz’e göre: cenaze rüyası münafık bir erkekle tabir olunur. Rüyada cenaze görmek ile ilgili olarak, Tanınmış bir kişinin cenazesini bir yere koymuş, halk ona yaklaşmıyor ve kaldırmıyor görmek, o erkeğin hapsedileceğine işarettir. Eğer cenaze tanınmamış bir kişiye aitse rüya sahibi için iyi değildir. Rüyasında bir cenaze asidiğini gören mal ile fay-dalan ir. Herkes ona muhtaç olur. Halkın, cenazesi etrafına top-Lâdiklerini ve elleri üzerinde kaldırdıklarını gören büyük bir nüfuza sahip olur. Cenazesi arkasından halkın ağladıklarını görenin sonu iyi olur. Halkın, cenazesi arkasından methederek ve duada bulunduklarını gören iyi bir sona erişir. Cenazesi arkasından hal-kin fena söylediklerini gören kötü bir sona uğrar. Bir çarsıda cenaze olduğunu görmek, bu çarsıdaki malların tükenmesine işarettir. Taninmiş bir kişinin bir cenaze üzerine kapandığını görmek, hakkin sahibine gideceğine, bir cenazenin havada yürüdüğünü görmek o yer halkının fena şeyleri yapacaklarına delalet eder. Kir Mani’ye göre: bir cenazenin islerini yapmaya memur olan bir düğün tertibine de memur olur. Bir cenazeyi asidiğini gören, dinden sapmış bir kişiye yârdim eder. Kendisinin bir tabutta götürüldüğünü gören yüksek bir mevkiye erer. Bir başka rivayete görende: Bazı tabirciler, cenaze münafık bir kimsedir ki, onun yüzünden kötü ve millet helak olur dediler. Bir kimse kendisinin tabut üzerine konulduğunu hâlbuki hiç kimsenin kendisini yüklenmediğini görse hapsedilir. Tabutu ve cenazeyi yüklendiklerini görse, güç ve otorite sahibi bir kimesneye tabi ve ondan mala nail olmakla menfaatlerin. Birtakım cenazelerin bilinen kabirlere doğru götürüldüklerini görmek, ehil ve erbabına vasili olacak bir hakka işarettir. Birçok cenazelerin bir yere konulduğunu görmek ise, o yer balkının günah ve zina ile çok meşgul olmalarına işarettir. Kendisinin bir cenazeye yüklendiğini gören kimse haram mal sahibi olur. Bir kadın kendisinin öldüğünü görse evlenir. Eğer evli ise dini bozuk olur. Bir sokakta cenaze görülmesi, o sokaktaki dükkânlarda bulunan eşyanın satılmasına işarettir. Rüyada tabut üzerine konulmak tabutun kıymeti nispetinde rütbeye yahut deniz ve kara yolculuğuna işarettir. Cenazenin arkasından gittiğini gören kimse dini bozuk olur. Kendisini naaş ve tabut üzerinde gören kimsenin mali çok olur. Bir kimse kendisinin kal dirilip tabut üzerine konulduğunu ve bir takım kimselerin onu omuzladıklarım görse, o kimse halkın lideri olur. Bir cenazenin havada gittiğini gören kimse bir ileri gelen veya bir âlimin ölmesinden dolay müşkülata girer. Yahut kıymetli ve meziyet sahibi bir kimse gurbette yahut harpte vefat eder. Cenazeyi kaldıran kimse, sevap kazanacağına alamettir.