Rüyada Hırsız Görülmesi Neye Delalettir?

Rüyada Hırsız Görülmesi Neye Delalettir?

Rüyada Hırsız Görülmesi Neye Delalettir?
Rüyada Hırsız Görülmesi Neye Delalettir?

Rüyada hırsız görmek, hastalık ve derttir. Eğer gördüğü hırsız siyah olursa, hastalık, sevdadır, kızıl olursa, hastalık kandadır, sarı olursa safradır, beyaz olursa balgamdır. Bir kimse hırsızın bir şey yüklendiğini görse, hastalık hırsızın aldığı şeyin cevherine nisbet edilir.

Eğer hırsız bir şey yüklenmezse o kimse bir hastalığa düşer. Ve ondan çabucak kurtulur. Eğer hırsıza yapışsa, o kimse hastanın ilacını bilir ve onu kullanır.

İslami rüya tabirleri açısından rüyada hırsız görmek

Rüyada hırsız görmek , Azrail (A.S.)’e, misafirin gelmesine veya nikah yapmak isteyen bir kimsenin gelmesine yorumlanır.
Evinde hasta bulunan bir kimse bir hırsızın kendi evine girdiğini ve bir şey almadığını görse, o hastanın hastalığından kurtulmasına yorumlanır.
Rüyada bir hırsızı öldürdüğünü gören kimse hastalıktan kurtulur.

İçinde bekar bir kız bulunan bir eve hırsız girse, o kız için bir dünür çıkar.
Rüyada görülen hırsız, hilekar bir kimse ile yorumlanır.

Rüyada görülen hırsız, gıybet eden, kötüleyen ve kendisinde bulunmayan şeyi isteyen bir kimsedir.
Bazen de hırsız yırtıcı ve yabani hayvana, yılana, şeytana ve nefse de işarettir.
Tahsil yapan bir insan rüyasında kendisinin hırsız olduğunu görse, iyi bir ilim öğrenir.
Rüyada hırsız görmek bazen de zina etmeye, şunun bunun ağzından söz çalmaya yorumlanır.

Rüyada hırsız görmek , hastalık ve illet ile tâbir olunur.
Rüyada hırsızın bir şey çaldığını görmek, katil ve gaddar bir insanı görmeye işarettir.
Hasta bir adamın rüyada hırsızı öldürdüğünü görmesi, hastalıktan kurtulmaya delâlet eder.
Evlenme çağında bir kızı olan kimsenin rüyada hırsız görmesi, kızına dünür geleceğine işarettir.
Rüyada bir hırsızın minareye çıkıp ezan okuduğunu görmek, insanlar arasında şöhretle anılmaya delâlet eder.
Rüyada hırsız görmek , yırtıcı ve yabanî hayvana, yılana, şeytana ve nefse alâmettir.
Tahsil çağındaki bir gencin rüyada hırsız olduğunu görmesi, iyi bir ilime ulaşacağına delâlet eder.
Kendinizin hırsız olduğunu gördüyseniz, işleriniz ters gidecek. Hırsız kovalıyor ve yakalıyorsanız, hasımlarınıza galip geleceksiniz demektir.
Rüyada evinize bir hırsız girdığını ve sizin de onunla dövüştüğünüzü görmek, manevi bir acı çekeceğinize, kendinizi hirsizlik için bir eve girdiğinizi veya bir yerden bir şey çaldığınızı görmek aile efradindan birinin başına gelecek bir felaket veya musibetten ötürü sizin acı çekeceğinize delalet eder.
Rüyasında evine bir hırsız girdığını ve eşyasının bir kısmını çalıp götürdüğünü görenin evinde bir kişi vefat eder.
Bir eve hırsız girdiğini, fakat bir şey çalıp götürmediğıni görmek, orada ölüm derecesinde birinin hasta olup sonra iyileşeceğine delalet eder.
Hırsızların ona saldırarak bir çok eşyasını aldıklarını gören, sevdigi bir insana bir felaket geldiğini işiterek üzülür.
Evine gelen hırsızların bir şey götüremeden evden kaçtıklarını görmek, başına gelecek bir felaketin önleneceğine işarettir.
Cafer-i Sadika göre ; rüyada hırsız görmek dört şeye yorulur : Hastalik, hapis, sefalet, yalancılık.

Rüyasında bir eşyasının çalındığını görmek ve kimin çaldığını bilmemek, yaptığı bir işten dolayı büyüklerinden söz işiteceğine, hırsızın bir eşyayı çalıp götürdüğünü görmek, haram bir mal sahibi olduğuna, hırsızla birlikte bir yerden bir mal çaldıklarıni görmek, işinden atılacağına, hırsızı bir şey çalarken yakalayıp karakola götürdüğünü görmek, yaptığı bir işten dolayı pişman olduğuna delalet eder.
Bir hırsızın evine girerek en kıymetli bir eşyasını çaldığını görmek çocuklarından birinin hasta olacağına delalet eder.
Çocuklarından birisinin hırsız olarak karakola çagirıldığını veya tutuklanarak hapishaneye götürüldüğünü görmek, bir hastası varsa, öleceğine, veya bir yerden büyük bir zarara uğrayacağına işarettir.
Bir başka rivayete göre de: Rüyada hırsız görmek, hastalık ve derttir.
Hırsızın bir şey çaldığını görürse, katil bir insani görmeye işaret eder. Hırsız, misafir veya nikah yapmak isteyen bir kimsenin geleceği şeklinde yorumlanır.
Hırsız, tavuk ve güvercin avlayan bir kimse olarak yorumlanır. Hırsız gıybet eden, kötüleyen ve kendisinde bulunmayan şeyi isteyen bir kimsedir. Bazen de hırsız, yırtıcı ve yabani hayvan, yilan, şeytan ve nefis olarakta tabir edilir.