Rüyada Kuş Görmek Ne Demektir?

Rüyada Kuş Görmek Ne Demektir, Ne Anlama Gelir?

Rüyada Kuş Görmek Ne Demektir
Rüyada Kuş Görmek Ne Demektir


Rüyada Kuş görmek , rüya tabirleri açısından hayra vesiledir.

Türü bilinmeyen ve tanınmayan kuş Azrail Aleyhisselama; nasihat ve öğüde, rızka, Tanınmayan kuşun, hasta bulunan evden bir şey alıp götürmesi hastanın vefatına, Büyük kuş zengin kimseye, tahsildara, alime, tüccara,Başkan ve yöneticiye, Yırtıcı kuş yerdeeki haşerelere, evcilleştirilmiş yabani kuş ve diğer eti yenen kuşlar rızık ve menfaate, Güzel kuş güzel ve sevindirici habere, çirkin kuş kötü ve üzücü habere,su kuşları riyasete, özel vazifeye, deniz ve kara yolculuğuna, Kuşun insanın üzerine düşmesimisafir gelmesine,.

Kuşun baş, omuz ve diğer azaların üzerinde görülmesi kişinin ameline; beyaz kuş iyi ve temiz işe, alaca ve kül rengi kuş karışık işe, siyah kuş kötü işe, Eşi hamile olan adamın üzerine konan kuşun kanadını kırması doğacak çocuğun uzun ömürlü olmasına, kuşun uçup gitmesi çocuğun kısa ömürlü olmasına, Güzel sesli kuşlar ses sanatkarlarına,normal kuş sesi sesli olarak ağlamaya.
Kuş kümeleri saltanata,Altın ve gümüşe, Başın üzerinde kuşların uçması reislik yöneticiliğe, Gökten bir kuşun inerek insanın yanına gelmesi sevinçli haber yahut müjdeye, Kuşun gagası yaygın şöhrete, Kuş kanadı mala, kıymetli şeye, makam ve mevkiye, elbiseye, kılıca, bıçak ve süngüye, Üzerine kuşun pislemesi elbiseye, Akbaba ve diğer büyük kuşların bir kimsenin üzerine pislemesi meliklerin ve devlet adamlarının düşmesine.

Rüyada Kuş Görmek ile ilgili yorumlar

Kuş tuzağı yitiğin bulunmasına, ümit kesilen şeyin gerçekleşmesine, kaçak kimsenin yakalanmasına, Kuşun, yavrusuna ağzıyla yem vermesi kötü işlere, darlığa ve zina yapmaya, Kuş yuvası, insanlar
Rüyada kuş görmek mutluluğun ve bereketin simgesidir. Yaralı bir kuş, dertli günlerin geleceğinin habercisidir.
Havada uçuşan kuşlar, mutluluğun ve bereketin simgesidir. Yaralı bir kuş, sıkıntılı günlergeçireceğiniz anlamına gelir.
Haberdir. Kişinin güzel haberlerle sevinç yaşayacağına işaret eder.
Mutluluğun ve bereketin simgesidir. Yaralı bir kuş, sıkıntılı günlerin habercisidir.

Rüya Tabirleri açısından Rüyada Kuş Görmek

Rüyasında bildiği veya bilmediği bir kuşa sahip olduğunu görmek, hayra ve muradına ermeğe işarettir. Üzerine bir kuş konduğunu görenin muradı olur. Bir kuşun üstünden uçup gittiğini gören muradına erer. Ibni Sirin’e göre; rüyasında büyük kuş görmek kederdir. Bir yerde kuşların ötüştüklerini görmek, o yer halkı için musibettir. Bir kuşla konuşmak büyüklük, elinde bir kuşun öldüğünü görmek kederdir. Bir kuşu sırtına aldığını görmek, menfaat göreceğine delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen kuş, tanınmıyorsa, Azrail (A.S.)’a işarettir.
Rüyada görülen ve tanınmayan kuş, bir hastanın evinden küçük bir taş, yaprak, kurt veya bunlar gibi bir şeyi kaldırıp beraberce gökyüzüne uçarsa, o hasta ölür. Kuşun kendi üzerine düştüğünü görmek, misafirin gelmesine işarettir. Bazen de bu kuşun, başında, sırtında, kucağında veya boynu üzerinde olduğunu görmek, rüya sahibinin yaptığı işine işarettir. Eğer kuş beyaz ise işi de temiz ve iyi olur. Bulanık ise, işinin karışıklığına işarettir.
Ancak rüya sahibinin yanında hamile olan bir kadın varsa ve o kuş da erkek ise, kadından doğacak çocuk erkek, dişi ise, doğacak çocuk da dişidir. Büyük kuşlar reis, tahsildar, alim, tüccar ve zengin kimselere işarettir. Su kuşları, iki cihetten riyasete ve hususi vazifelere nail olmuş şerefli insanlara işarettir. Bazen de kara ve denizde yolculuk yapan adamlara işarettir. Kuşların sesi, sesli ağlamaya işarettir.
Güzel bir sesle öten kuşlar, gerek erkek ve gerek dişi olsunlar, ses sanatkarlarına işarettir. Kuş kümeleri, onları yiyen yahut onlara rastlayan kimse için, altın, gümüş ve saltanata nail olmaya işarettir. Rüyada kuşların başının üzerinde uçtuklarını gören kimse, reislik ve valiliğe nail olur.
Rüyada bir kuşun gökyüzünden gelip yanına indiğini görürse, o kimsenin sevineceği bir müjdenin geleceğine işarettir. Kuş adamın kendi amelidir. Bazen de bilinmeyen kuş öğüt ve nasihata işarettir. Rüyada gördüğü kuş güzelse, onun ameli de güzeldir. Yahut hayırlı bir haberle ona bir kimse gelir.
Rüyada kendisiyle beraber çirkin bir kuşun bulunduğunu görürse, o kimsenin ameli, kötüdür. Yahut kötü bir haberle ona bir kimse gelir. Bilinmeyen kuş rızıktır. Bazı tabirciler siyah kuşlar günaha; beyaz kuşlar iyiliğe, alaca kuşlar ise riya ve karışık amellere işarettir derler.
Rüyada, düşen kuşu görmek, erbabı içinde oyun ve eğlenceye, ona sahip olan için yüksek makama, ferahlığa, sevince ve düşman üzerine galip olmaya işarettir. Yırtıcı ve parçalayıcı kuşu görmek yabani canavara ve yerdeki haşerelere işarettir.Yaralayıcı ve insanlar tarafından terbiye edilmiş kuş, izzete. devlete ve faydalı rızka işarettir. Eti yenen kuşu görmek, kolaylıkla elde edilen faideye işarettir.
Öten kuşlari görmek de salih bir kavme işarettir. Hayrı olmayan şerli kuşu görmek düşmana, şerri olmayan sadece hayrı olan kuş da korkudan emin olmaya, helal rızka ve elbiselere işarettir. Uçmayan kuşun rüyada uçtuğunu görmek, ahdini bozmaya ve isyan ile meşgul olmaya işarettir. Devamlı su içinde bulunan kuşu görmek, geçimi su üzerine olan kimselere, yahut takva sahibi kimseye ve temizliğe işarettir.