Sabah Namazından Sonra Dua Ve Zikir

Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz buyurdu ki:”Kim sabah namazını cemaatle kılar,sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allahu Teâla’yı zikreder

ve sonra da iki rekat namaz kılarsa, bundan kazanacağı sevap tam, tam,tam bir hac ve umre sevabı gibidir.”

”Kim sabah namazından sonra ayakları iki katlı olduğu halde ve konuşmadan evvel bu zikri söylerse, kendisine on hasene(iyilik) yazılır,ondan on seyyie(günah) silinir ve o, on derece yükseltilir. O gün her kötülükten muhafaza içinde olur, şeytandan korunur. O gün ona, Allah’a ortak koşmaktan başka hiçbir günah yapışmaz.”

O dua şudur: Lâilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi-yedihil-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Anlamı: Allah’tan başka ilah yoktur. O birdir ve O’nu eşi yoktur.Mülk O’nundur ve hamd O’nadır.Diriltir ve öldürür. O diridir,ölmez.Hayır O’nun elindedir. O her şeye muktedirdir. Peygamber(s.a.v)Efendimiz, sabah namazının farzını kılıp selam verdiği zaman şu duayı okurdu:

Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan tayyiben ve amelen mütekabbelen.

Anlamı: Allah’ım!Ben senden yararlı ilim,güzel(helal)rızık ve makbul amel dilerim.Kim sabah namazının farzını kıldıktan sonra yukarıdaki duayı okursa sağlığı güzel olur,rızkı genişler,ameli artar,ibadet etmesi kolaylaşır ve ibadeti makbul olur.Müslim b. Haris et-Teymî(r.a)Rasûlullah(s.a.v)

Efendimizin ona şöyle dediğini söyledi:”Akşam namazında selam verdikten sonra yedi defa bunu (aşağıdaki duayı) oku. Çünkü bunu söyledikten sonra o gece ölsen, ateşten korunmana dair sana ahitname yazılır. Sabah namazını kıldıktan sonra da böyle söyle, zira o gün ölsen ateşten sana korunma taahhüdü yazılır.”

Allâhümme ecirnî minennâr.Anlamı:Allah’ım beni ateşten koru!