Sabah ve Akşam Bela Büyü ve Zalimlerden Korunma Duası

Sabah ve Akşam Bela Büyü ve Zalimlerden Korunma Duası

Bismillahirrahmanirrahim
“Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi Şey’ün fil’ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi’ul Aliym.”

Meali:
Esirgeyen ve bağışlayan allah’ın izniyle
“Yüce Allah’in ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki, O’nun mübarek ismiyle hareket edildiği vakit, yerde ve gökte hiçbir şey okuyana zarar veremez. O yüce Allah, her şeyi en iyi işiten ve en mükemmel bir şekilde bilendir..”

Fazileti ve faydaları :

1-) Sabah-akşam, 3 defa, okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.
2-) Sabah okuyan akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez

admin: